Dęblin - miasto lotnicze, twierdzy carskiej, pałacu Mniszchów


Zapewniamy przewodników muzealnych i miejskich po Muzeum Sił Powietrznych i po atrakcjach turystycznych Dęblina:

zwiedzanie MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH - opłata za przewodnika 75 zł od grupy

Zwiedzanie "OBIEKTÓW TWIERDZY DĘBLIN" - 9NIE WCHODZIMY NA TEREN JEDNOSTKI WOJSKOWEJ) brama lubelska - cytadela , pomnik pomordowanych jeńcow radzieckich i dom cerkiewnego, pomnik 15 PP " Wilków" , pomnik przyrody dąb ""GROT", "Fort Mierzwiączka - jedyny dobrze zachowany fort twierdzy carskiej,panorama cytadeli twierdzy Dęblin z kaponierą z mostu na Wiśle - opłata za przewodnika 90 zł ( od grupy) DO 1,5 GODZINY

Zwiedzanie "CYTADELI TWIERDZY DĘBLIN" - brama lubelska - cytadela , dom cerkiewnego, pałac Komnedannta, słynne schody w pałacu, brama Egipska, koszarowiec wojskowy, muzeum - twierdzy Dęblin- opłata za przewodnika 90 zł ( od grupy) do 1,50 godz , MUZEUM BEZPŁATNE, KONIECZNIE ZGŁOSIC NA 3 DNI PRZED WEJŚCIEM .PRZYGOTOWAĆ LISTĘ UCZESTNIKÓW DO ZDANIA NA BIURZE PRZEPUSTEK JEDNOSTKI WOJSKOWEJ.


zwiedzanie DĘBLINA - zespół pałacowo - parkowy Mniszchów i płyta poetki Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej ,kawa lub obiad w słynnym lotniczym " Piekelku" ( w sezonie letnim czynny ogródek piwny przy pałacu)), "" Międzynarodowy Cmentarz Wojenny " Balonna", pomnik ku czci żolnierzy 1 Armii WP poległych w walkach o forsowanie Wisły w 1944 r., zespół dworca kolejowego - opłata za przewodnika 90 zł ( od grupy)

Informacja i organizacja w sprawie zwiedzania telefon +48 81 883 19 90 , 603 036 969 .mail: szkolna@btszal.pl.
Punkt informacji Turystycznej czynny od 8.00- 15.00 od poniedziałku do piątku.

Dęblin - miejscowość znana od XIV w. położona jest w województwie lubelskim w odległości ok. 70 km od Lublina, 25 km od Puław i 10 kilometrów od Ryk. Krajoznawcy i historycy znajdą tu wiele pamiątek przeszłości dawnej i bliższej.

Wisła - zachód słońca

Warte poznania są : zespół pałacowo – parkowy Mniszchów; twierdza carska; jedyna w Polsce wojskowa szkoła lotnicza; pounicki kościół parafialny. W 1920 roku tu znad Wieprza uderzyły wojska marszałka Piłsudskiego odrzucając Rosjan. W czasie II wojny światowej w dęblińskiej twierdzy mieścił się jeden z największych i najcięższych obozów jenieckich . Szacuje się , iż zginęło w nim ok. 80 tys. jeńców rosyjskich i innych narodowości. Latem 1944 r w rejonie Dęblina oddziały I Armii WP dokonały próby sforsowania Wisły i uchwycenia przyczółków na jej lewym brzegu.

Najbliższy obszar znany jest turystom , kajakarzom, wędkarzom i grzybiarzom. W okolicach zachowało się wiele zabytkowych obiektów świadczących o przeszłości miasta . Jest też dobrą bazą turystyczno - wypadową do najciekawszych regionów Lubelszczyzny : Kazimierza Dolnego – perełki architektury renesansowej oddalonego o 36 km, Puław z pięknym zespołem pałacowo – parkowym Czartoryskich oddalonych o 20 km , Czarnolasu z uroczym muzeum im. Kochanowskiego oddalonego o 18 km , Kozłówki – jednego ze wspanialszych Muzeów Wnętrz Pałacowych oddalonej od Dęblina o 60 km .

Dolina Środkowej Wisły.

Dęblin – miasto w województwie lubelskim, 18 tys. mieszkańców, Gęstość zaludnienia 571, 2 osoby / km2. Miejscowość położona w dolinie Wisły przy ujściu Wieprza, ok. 70 km na północny zachód od Lublina, 100 km na południe od Warszawy. Zgodnie z fizyczno- geograficzną klasyfikacją Polski wg Jerzego Kondrackiego miasto leży w mezoregionie Doliny Środkowej Wisły ciągnącym się od przełomu powyżej Puław do Warszawy. Szerokość doliny waha się w granicach 10 – 12 km. Wisła płynie tu w pobliżu zachodniego zbocza doliny, rozlewa się na szerokość do 1 km. W korycie występują mielizny i kępy. Rzece towarzyszy szeroka zalewowa terasa łąkowa chroniona wałami przeciwpowodziowymi. Rozległa i lekko falista równina z utworami gliniastymi i piaszczystymi w okolicach Dęblina ograniczona jest od północnego wschodu wyraźną krawędzią Wysoczyzny Żelechowskiej, a od południowego zachodu Równiną Kozienicką. Terasy nadzalewowe Wisły pokrywają piaszczyste wydmy o niezbyt urodzajnych glebach porośnięte w dużej mierze przez lasy mieszane, głównie sosnowe ( lasy puławskie, lasy garwolińskie ). W pobliżu na lewym brzegu Wisły znajduje się duży kompleks leśny – Puszcza Kozienicka.

Sieć rzeczna Dęblina i okolic oprócz dwóch dużych rzek – Wieprza i Wisły reprezentowana jest przez niewielką rzekę, płynącą przez miasto – Irenkę. Ukształtowanie doliny Wieprza i Wisły oraz otwarcie jej na południe powoduje, że panują w mieście korzystne warunki klimatyczne z dużą ilością dni słonecznych i ciepłych odznaczające się niską ilością opadów atmosferycznych. Dęblin jest ważnym węzłem komunikacyjnym ( 2 mosty drogowe i 2 kolejowe ). Linie kolejowe prowadzą do Warszawy, Lublina, Radomia i Łukowa. Wzdłuż Wisły biegnie droga do Warszawy ( tzw. trasa nadwiślańska ), drogi lokalne prowadzą do Puław, Kozienic i Kocka