Odznaczenia dla wojskowych emerytów

W 65 rocznicę zakończenia II wojny światowej w dniu 8.05.2010 r. w Miejskim Domu Kultury spotkali się członkowie Koła Nr 17 Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego przy Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz członkowie Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP .Uczczono pamięć bohaterów II wojny światowej minutą ciszy. Wspomnienia z lat wojny i służby wojskowej przekazali płk Tadeusz Załucki i płk Rogowski.

22 żołnierzy odznaczono Krzyżami Ludowego Wojska Polskiego :

 1. płk pil Mularski Zdzisław
 2. płk Grzeszczyk Zenon – pośmiertnie
 3. płk Majewski Andrzej
 4. ppłk Wojtowicz Jerzy
 5. ppłk Prokopek Andrzej
 6. ppłk Kłys Zdzisław
 7. ppłk Ulatowski Jan
 8. ppłk Przedpełski Andrzej
 9. ppłk Glinka Ryszard
 10. mjr Skalski Ryszard
 11. mjr Tarczoń Jan
 12. mjr Rubaj Stefan
 13. kpt Ziółkowski Krzysztof
 14. st.chor.sztab. Pieprzowski Marian
 15. st.chor. sztab Dobraczyński Jacek
 16. st.chor.sztab.Cesarczyk Jerzy
 17. st.chor Wydornik Tadeusz
 18. chor. sztab Kasprzak Wiesław
 19. chor Świetliński Antoni
 20. st.sierż.sztab Czop Julian
 21. st.sierż. sztab. Zamojski Ignacy
 22. sierz. sztab. Kuźma Krzysztof

23 odznaczonym był Burmistrz Miasta Dęblina por. rezerwy Stanisław Włodarczyk . Stanisław Włodarczyk podziękował władzom związków wojskowych za działalność organizacji na rzecz obronności kraju i edukacji patriotycznej młodzieży. Następnie w sprawach obronności kraju i w sprawach działalności związku zabrali głos płk pil. Zdzisław Mularski , płk Bazyluk Jerzy oraz płk Tadeusz Załucki. Następnie prezes Koła nr 17 Mirosław Błażejczyk zaprosił zebranych do złożenia wieńca i zapalenia zniczów na płycie pamiątkowej na Wisłą . Płyta poświęcona jest pamięci żołnierzom poległym w czasie działań w II wojnie światowej w sierpniu 1944r podczas forsowania Wisły .

Na tym patriotycznym akcencie uroczystość zakończono nad Wisłą.

Uroczystość odsłonięcia płyty pamiątkowej gen bryg Bolesława Freja w dniu 5.09.2011-Powitanie

 1. Na wstępie chciałbym powitać Gospodarza terenu na którym gościmy Dowódcę 1 Batalionu Drogowo – Mostowego ppłk mgr inż Adama Bednarczyka i podziękować za przygotowanie oprawy wojskowo – patriotycznej tej uroczystości
 2. Witam kompanię honorową 1 Batalionu Drogowo – Mostowego którą dowodzi por. Sebastian Szymanek
 3. Witam wojskową asystę honorową wystawioną przy płycie w osobach: kpr Sławomir Giermakowski i st.szer Artur Cieślak
 4. Witam poczet sztandarowy Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w osobach : płk pil Marcinkiewicz, st. sierż sztab Jan Michoński
 5. Witam poczet sztandarowy Liceum Ogólnokształcącego im. 15 PP Wilków
 6. Witam poczet sztandarowy Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie imienia gen. Franciszka Kleeberga
 7. Witam asystę honorową wystawioną przez „Żołnierze Września 1939 garnizonu Dęblin”, Grupa Rekonstrukcji Historycznych przy Stowarzyszeniu Regionalnym „ Małe Mazowsze” w osobach:, - Tadeusz Kucharski - Marek Reda - Zbigniew Dzido
 8. Witam władze Starostwa Powiatowego Ryki oraz władze Dęblina w osobach : wicestarosta Tadeusz Oryl i Burmistrz miasta Dęblin Stanisław Włodarczyk
 9. Witam przedstawicieli prasy regionalnej Malwinę Lizak z gazety „Twój Głos” i przedstawiciela gazety „Nasz Region”
 10. Witam członków Oddziału Dęblińskiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa
 11. Witam członków Lokalnej Organizacji Turystycznej „ Powiśle”
 12. Witam członków Związku Żołnierzy WP Koło Nr 17 przy WSOSP
 13. Witam członków Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło Miejskie w Dęblinie
 14. Witam serdecznie przybyłych mieszkańców Dęblina

Uroczystość mianowania Wacława Pruchnickiego do stopnia podporucznika w dniu 4.01.2012 r

Do sali Muzeum Sił Powietrznych wchodzi kpr Wacław Pruchnicki z żoną Genowefą zajmują miejsce na tle pocztów sztandarowych: Związku Kombatantów RP i BWP Oddziału Miejskiego w Dęblini e, Związku Kombatantów RP i BWP w Rykach reprezentowany przez grupę rekonstrukcji historycznych „ Żołnierze września 1939 garnizonu Dęblin”, Liceum Ogólnokształcącego w Dęblinie im. 15 PP „ Wilków” oraz wkracza do muzeum na komendę Dowódcy Uroczystości mjr Ireneusza Sentkiewicza poczet sztandarowy Centrum Szkolenia Inżynieryjno – Lotniczego w Dębline. Ppłk Krzysztof Wieczorek – Komendant WKU w Puławach wita zebranych na uroczystości gości oraz dziekuje ppłk Andrzejowi Łuczyńskiemu i st.chor sztab Mirosławowi Błażejczykowi ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego za to , że wystąpili do Prezydenta RP o to zaszczytne żołnierskie wyróżnienie dla kombatanta z niedalekiej Paprotni i włożyli wiele wysiłku aby przygotować dzisiejszą uroczystość. Po odczytaniu aktu mianowania na podstawie postanowienia Prezydenta RP z 16.11.2011 r przez płk dr Zbigniewa Ciołka wręczono akt ppor Wacławowi Pruchnickiemu. Do życzeń dla kombatanta przyłączyli się i wręczyli własne upominki Starosta Rycki Stanisław Jagiełło , wójt Gminy Steżyca Zbigniew Chlaściak oraz dyrektor Muzeum Sil Powietrznych Waldemar Wójcik wręczyl odznakę 2 Korpusu Polskiego w którym walczył w czasie II wojny światowej Wacław Pruchnicki. Zabrzmiały słowa piosenki „Czerwone maki pod Monte Cassino” wykonane przez Grupę rekonstrukcji historycznych ze Stowarzyszenia Małe Mazowsze. W grupie śpiewaczej były dzieci od 6 lat. Prowadził ta grupę Tadeusz Kucharski . Na zakończenie chwila dla mediów ppor Wacław Pruchnicki wspominał swoją drogę żołnierską. W 1939 r walczył w składzie 28 Pułku Artylerii Lekkiej.20 września 1939 wpadł w ręce Rosjan. W niewoli przebywał do czasu podpisania układu o tworzeniu Wojska Polskiego . Przez Persję, Egipt trafił na front włoski. Był łącznikiem dowódcy dywizjonu 9 Pułku Artylerii Ciężkiej. Zjeździł 4 nowe motocykle. W tej pięknej scenerii muzeum wojskowego odbyła się niezwykle wartościowa , pożyteczna i popularyzująca tradycje wojska polskiego impreza patriotyczna.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła nr 17 ZŻWP w Dęblinie w Papadu w dniu 23.01.2012 r.

 1. Wybrano nowy zarząd w składzie:
 2. Prezes Mirosław Błażejczyk
 3. sekretarz Andrzej Łuczyński
 4. skarbnik Krzysztof Kuźma
 5. Wybrano nowy skład Komisji Rewizyjnej
 6. Przewodniczący Jerzy Świątkowski
 7. Marian Pieprzowski
 8. Sylwester Czerski

Odznaczenie sztandaru Szkoły Podstawowej nr 4 w Dęblinie Krzyżem Czynu Zbrojnego w dniu 29.03.2012 r

Uroczystość patriotyczną prowadziła dyrektorka Zespołu Szkół mgr Zofia Mazurek. Ze strony Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniow Politycznych odznaczył sztandar płk Jerzy Górnicki- Prezes ZW Lubelskiego Związku.

Odznaczenie sztandaru Urzędu Miasta Dęblin Złotym Za Zasługi dla ZŻWP w dniu 3.05.2012 r

3 maja 2012 r. w Dęblinie obchodzono 221. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, w kościele p.w. Świętego Piusa V Papieża. We mszy uczestniczyła Kompania Honorowa 1 Batalionu Drogowo-Mostowego w Dęblinie, Orkiestra Wojskowa w Dęblinie oraz poczty sztandarowe miasta, wojska, organizacji kombatanckich, harcerzy i placówek oświatowych, a także licznie przybyli mieszkańcy Dęblina. Po Mszy uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami miasta pod płytę upamiętniającą pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie. Uroczystości rozpoczęły się odegraniem przez Orkiestrę Wojskową „Mazurka Dąbrowskiego". Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Burmistrz Miasta Dęblin - Stanisław Włodarczyk, wygłosił do mieszkańców miasta okolicznościowe przemówienie. Podniosłym punktem uroczystości było uhonorowanie sztandaru Miasta Dęblin Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego". Odznaczenia dokonał Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Związku Żołnierzy WP - płk Jan Kacprzak w towarzystwie Prezesa Koła nr 17 ZŻWP w Dęblinie - st. chor. sztab. Mirosława Błażejczyka. Odczytano Apel Pamięci, a następnie Kompania Honorowa oddała uroczystą salwę. Wieńce i wiązanki pod płytą złożyli: władze miasta, posłowie, władze powiatu, przedstawiciele dęblińskich jednostek wojskowych, służb mundurowych, zakładów pracy, organizacji kombatanckich, stowarzyszeń, związków zawodowych oraz placówek oświatowych. Na zakończenie uroczystości pod płytą, Orkiestra Wojskowa w Dęblinie pod dowództwem kapelmistrza kpt. Andrzeja Greszty, odegrała pieśń okolicznościową „Witaj Majowa Jutrzenko" oraz wiązankę pieśni legionowych. Dęblińskie obchody Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja zwieńczyła uroczysta sesja Rady Miasta, którą prowadził Przewodniczący - Henryk Wiejak. Uroczystości rozpoczęto wprowadzeniem pocztu sztandarowego oraz wysłuchaniem hymnu państwowego. Uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących - Żaneta Borowiec i Jacek Wojewódka przedstawili okolicznościowy referat, przygotowany pod kierunkiem Pani Elizy Marguli. Sesję uświetnił również występ artystyczny Katarzyny Jędrys i Katarzyny Wesołowskiej z Miejskiego Domu Kultury. Ponadto w uroczystościach uczestniczyli; Redaktor Naczelny „GWiR” red. Agnieszka Wołk-Łaniewska, Rzecznik Prasowy Związku płk Miłosz Biały oraz liczna grupa członków dęblińskiej organizacji ZŻWP.www.zzwp.pl.

Udział w uroczystościach 68 rocznicy zwycięskiej bitwy partyzanckiej w dniu 20.05.2012 w Rąblowie

Uroczystość patriotyczną prowadził ZK RP i BWP. Ze strony Związku Żołnierzy WP uczestniczyl M.Błażejczyk.

Udział w uroczystościach Starostwa Powiatu Ryckiego w dniu 27.05.2012 w Rykach na stadionie

W związku z przypadającym w tym dniu Świętem Samorządu Terytorialnego, Złotym Medalem II Klasy za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego został odznaczony sztandar Powiatu Ryckiego przez sekretarz Generalnego ZŻWP płk Jana kacprzaka. Ponadto 23 członków Rady i Zarządu Powiatu oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Rykach otrzymało Medale XXX- lecia Związku Żołnierzy WP za zasługi w dziedzinie wzbogacania idei niepodległościowych i rozwijania tradycji historyczno-wojskowych. Podczas uroczystości doceniono także zasłużonych działaczy Ruchu Ludowego, którzy otrzymali Medale im. Wincentego Witosa i „Złote Koniczynki”.Odznaczenie sztandaru Szkoły Podstawowej nr 31 w Lublinie imienia Lotników Polskich w dniu 15.06.2012 r

Sztandar SP nr 31 odznaczył w-prezes ZW ZŻWP w Lublinie

Odznaczenie sztandaru Szkoły Podstawowej nr 2 w Dęblinie im. Władysława Broniewskiego w dniu 19.06.2012 r

Sztandar SP nr 2 w Dębliie odznaczył Komendant WKU w Puławach ppłk K.Wieczorek.

Udział w uroczystościach 68 rocznicy bitwy pod Studziankami w dniu 12.08.2012 r

W dniach 9-16 sierpnia 1944 r. w okolicach wsi doszło do największej bitwy jednostek 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte i radzieckiej 8 Armii Gwardii 1 Frontu Białoruskiego z dwiema niemieckimi dewizami pancernymi ( w tym 1 Dywizją Pancerno-Spadochronową Herman Göring). Na cześć stoczonej w 1944r bitwy do pierwotnej nazwy wsi Studzianki dodano w 1969 roku człon Pancerne. Jednocześnie Studzianki otrzymały , jako jedyna w owym czasie wieś polska herb, zaprojektowany przez Szymona Kobylińskiego nawiązujący symboliką do bitwy.Ze strony ZŻWP uczestniczyli trzej przedstawiciele Koła nr 17.A.Łuczyński, R.zaleski,M.Błażejczyk
Spotkanie autorskie z płk Edmundem Klichem pt " Moja czarna skrzynka" w dniu 14.08.2012 r w Dęblinie w Papadu

Ze strony ZŻWP uczestniczyli przedstawicele Koła nr 17.

Udział w uroczystościach 15 Pułku Piechoty w Dęblinie w dniu 2.09.2012 r

Ze strony ZŻWP uczestniczyli przedstawiciele Koła nr 17.

Odznaczenie sztandaru Złotym Za Zasługi dla ZŻWP Centrum Szkolenia Inżynieryjno - Lotniczego w Dęblinie i odznaczenia indywidualne dla członków koła nr 17 w dniu 3.09.2012 w Dęblinie na placu Bohaterskich Lotników Dęblińskiej Szkoły Orląt

Ze strony wojewody uczestniczył W.Podsiadły sekretarz Komitetu Ochrony Walk i Męczeństwa, prezes ZW ZK RP i BWP płk J.Górnicki , wiceprezes ZW ZŻWP w Lublinie ppłk M. Wysocki i członkowie Koła nr 17 ZŻWP.

Spotkanie autorskie z płk Edmundem Klichem pt " Moja czarna skrzynka" w dniu 4.09.2012 r w Gołębiu w Gminnym Ośrodku Kultury

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Towarzystwa Przyjaciół Gołębia.

Odznaczenie sztandaru Medalem Złotym Za Zasługi dla ZŻWP Szkoły Podstawowej w Woli Osowińskiej im. płk pil. Zdzisława Krasnodębskiego w dniu 16.09.2012 r

Przy obelisku poświęconym płk. pil. Zdzisławowi Krasnodębskiemu rozpoczęła się część oficjalna. Zebrani wysłuchali Apelu Poległych, po którym oddana została salwa honorowa. Złożono też wiązanki i wieńce pod pomnikiem patrona. Przedstawiciele Koła nr 17 z Dęblina Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odznaczyli Sztandar Szkoły Podstawowej im. płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego Złotą Odznaką za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Odznaczenia indywidaualne dla 6 osób Krzyż Czynu Zbrojnego POS Kresów wręczali prezes ZW ZK RP i BWP płk J.Górnicki ,prezes KOła nr 17 z Dęblina M.Błażejczyk. Dyrektor ZPO – Danuta Kucio oraz Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Borki – Alina Kryjak powitały gości. Jako pierwsi głos zabrali Tadeusz Sławecki, następnie płk pil. dr inż. Waldemar Gołębiowski i płk Kazimierz Pogorzelski. Następnie złożono kwiaty i wieńce przed obeliskiem upamiętniającym twórcę i pierwszego dowódcę Dywizjonu 303 – płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego. Część oficjalną zakończył występ dzieci i młodzieży z ZPO w Woli Osowińskiej upamiętniający postać patrona. Podczas festynu historyczno – rekreacyjny, w czasie którego odbyły się pokazy akcji bojowej Powiatowej Komendy Policji i Powiatowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim, prezentacje umiejętności sprawnościowych jednostek OSP z Bork i Woli Chomejowej, przygotowane były też konkursy i zabawy dla dzieci. Wolontariusze z Gimnazjum w Woli Osowińskiej zorganizowali kiermasz oraz loterię, z których dochód został przeznaczony na Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. .Odznaczenie sztandaru Medalem Złotym Za Zasługi dla ZŻWP Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Dęblinie w dniu 28.09.2012 r

Odznaczenie sztandaru Krzyżem Czynu Zbrojnego tzw Kresowym Koła Miejsko - Gminnego Związku Kombatantów RP i BWP w Rykach oraz odznaczenia indywidualne Medalem XXX lecia ZŻWP dla kombatantów.

40 lecie Liceum Lotniczego w Dęblinie w dniu 12.10.2012 r

Odznaczenia indywidualne 2 Medale XXX lecia, 2 Krzyż Czynu Zbrojnego POS i 2 za zasługi dla ZŻWP . Odznaczał M.Błażejczyk.

20 lecie Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP w Dęblinie w dniu 18.10.2012 r

Odznaczenia indywidualne dla 4 osób Za Zasługi dla ZŻWP . Odznaczał M.Błażejczyk z gen T. Drewniakiem.

Odznaczenie sztandaru Medalem Złotym Za Zasługi dla ZŻWP Liceum Lotniczego w Dęblinie w dniu 10.11.2012 r

Dokonał Prezes M. Błażejczyk.

Lustracja miejsc pamięci narodowej w dniu 19.11.2012 r.

W Bąkowcu, Słowikach , Zajezierzu i Paprotni oglądano miejsca pamięci narodowej. W lustracji uczestniczyły 3 osoby ( Błażejczyk, Łuczyński,Zaleski).Po lustracji pojawiła sie konieczność przekazania do Gminy Sieciechów informacji o złym stanie technicznym kopca kpr Michała Okurzałego( kopiec – wał ziemny w kształcie szańca z betonowym cokołem na szczycie. Usypany został na terenie byłego fortu Gorczakowa.) oraz do gminy Stężyca informacje o konieczności wykonania nowego prawosławnego krzyża na mogile wojennej poległych żołnierzy w 1914 r.Fotka z Bąkowca.

Spotkanie z Zarządem Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Rykach w dniu 22.11.2012 r.

W spotkaniu uczestniczyli Błażejczyk i Łuczyński.

Uroczyste spotkanie ZW ZŻWP w Lublinie w dniu 5.12.2012 r

W spotkaniu uczestniczyli z Dęblina M.Błażejczyk, E.KLich, Z. Ciołek.

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Koła nr 17 ZŻWP w Dęblinie w dniu 10.12.2012 r

Wybrano 4 delegatów na Zjazd Wojewódzki. Dokooptowano do zarządu Koła R.Zaleskiego.

Miłych Świąt i Dobrego Nowego Roku członkom i sympatykom związku Życzy Zarząd Koła nr 17

Odznaczenie Złotym Medalem Za Zasługi dla ZŻWP płk Tadeusza Załuckiego w dniu 31.12.2012 r

Koledzy M.Błażejczyk i M . Pieprzowski wręczyli odznaczenie w domu solenizanta. Tadeusz Załucki w tym dniu obchodzi swoje 90 urodziny.

- :