Mianowanie na stopień podporucznika 100 letniego kombatanta Mieczysława Kawki w dniu 25.01.2013 w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie z asystą wojskową

Komendant WKU z Puław wręczył mianowanie.Ze strony ZŻWP uczestniczyli M.Błażejczyk i M. Pieprzowski

Wycieczka edukacyjna - zwiedzanie CSIL w dniu 10.04.2013 r

Do kabiny samolotu TS 11 Iskra wsiada Ryszard Mikulski. Ten statek powietrzny jest w dalszym ciągu podstawowym samolotem szkolno – treningowym w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych. Skonstruowany przez grupę Tadeusza Sołtyka ( TS) . Pierwszy oblot samolotu Iskra nastąpił w 1960 r . Ten i inne samoloty wykorzystywane w siłach powietrznych mogli zobaczyć członkowie Koła nr 17 Związku Żołnierzy WP i Lokalnej Organizacji Turystycznej „Powiśle”. Zwiedzanie odbywa się w hangarze Centrum Szkolenia Inżynieryjno Lotniczego w Dęblinie w dniu 10.04.2013 r . Z wielkim zaangażowaniem i znajomością rzeczy zajęcia prowadził mjr rez nawig Romuald Zaleski. Można było obejrzeć , dotknąć oraz zasiąść w kabinach samolotów SU – 22, MiG - 29; TS - "Iskra" i PZL - "Orlik" oraz Mi - 2; Mi - 8; Mi - 24;a także WS - 3 "Sokół". Wielu z uczestników byłych żołnierzy z wojsk lotniczych wspominało swoje osobiste doświadczenia z czasów służby. Organizatorzy i uczestnicy atrakcyjnej wycieczki edukacyjnej serdecznie dziękują Komendantowi CSIL płk dr Zbigniewowi Ciołkowi za umożliwienie wizyty w ośrodku szkolenia.

Uroczystość odznaczenia sztandarów szkół w Dęblinie w dniu 17.05.2013 r

Odznaczono sztandary szkół : -Liceum Ogólnokształcąće im. 15 PP " Wilków" -Szkoła Podstawowa nr 5 im. gen Władysława Sikorskiego Złota Odznaką Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Wręczający odznaczenie płk w st.spocz pil dr Edmund Klich wraz z Prezesem Koła nr 17 ZŻWP w Dęblinie st.chor. sztab w st.spocz Mirosławem Błażejczykiem . Akt nadania odznaczenia odczytał mjr rez Romuald Zaleski - członek Prezydium ZW ZŻWP w Lublinie. Po wyrożnieniu sztandarów wręczano odznaczenia indywidualne dla : Medal XXX lecia ZŻWP otrzymali : 1.Eliza Margula ,2. Wiesław Rapkowski,3. Ewa Szewczykowska,4. Joanna Stecyna Odznaka w stopniu Srebrnym za Zasługi dla ZŻWP otrzymali:1. chor w st.spocz. Świetliński Antoni , 2. mjr . rez Zaleski Romuald Odznaka w stopniu brązowym za Zasługi dla ZŻWP otrzymali:1. st.szer Eciak Marian ,2. st.chor. sztab w st.spocz Mikulski Ryszard .Asystę wojskową honorową wystawił 1 Batalion Drogowo - Mostowy im.gen Romualda Traugutta. Dowódca Jednostki ppłk Adama Bednarczyk z kadrą dowódczą wziął udział w uroczystości. Wzruszającą oprawę artystyczną przygotowała młodzież szkolna z ZSO w Dęblinie.

Uroczystość odznaczenia sztandaru szkoły w Dęblinie w dniu 13.06.2013 r

Odznaczono sztandar ZS nr 4 im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Dęblinie: Złotą Odznaką Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Wręczający odznaczenie płk dr Zbigniew Ciołek wraz z Prezesem Koła nr 17 ZŻWP w Dęblinie st.chor. sztab w st.spocz Mirosławem Błażejczykiem Akt nadania odznaczenia odczytał mjr rez Romuald Zaleski - członek Prezydium ZW ZŻWP w Lublinie. W uroczystości odznaczenia sztandaru.Zasłużonej szkoły wzięli udzial przedstawiciele jednostek lotniczych z Dęblina. Piękną oprawę artystyczną przygotowała młodzież szkolna. Fotki użyczyła Pani Agnieszka Garbacz.


Uroczystość wręczenia odznaczeń LOK w CSIL w Dęblinie w dniu 20.06.2013 r

W sali konferencyjnej CSIL kilkunastu osobomm zasłużonym na rzecz obronności kraju wręczono medale za Zasługi dla Ligi Obrony Krajuw stopniu Brazowym, Srebrnym i Złotym. Liga Obrony Kraju to "ogólnopolskie, patriotyczne stowarzyszenie skupiające w swoich szeregach obywateli dążących do umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz gotowych do jej obrony". Stowarzyszenie kultywuje tradycje narodowe i tradycje oręża polskiego. Nawiązuje do dorobku swoich poprzedniczek – Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza i Ligi Przyjaciół Żołnierza. W Lidze działa 177 klubów Oficerów Rezerwy zrzeszających ponad 7968 oficerów, chorążych i podoficerów rezerwy, w szczególności absolwentów SOR i SPR. Obecnie w LOK zrzeszonych jest 131796 członków, zorganizowanych w 4620 klubach i kołach LOK.


Uroczystość odsłonięcia płyty Batalionów Chłopskich w Nowej Dąbi w dniu 21.07.2013 r

Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej poległych i pomordowanych żołnierzy „Batalionów Chłopskich” Podobwodu Ryki odbyła się przy strażnicy OSP Nowa Dąbia.W uroczystości uczestniczyli: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Rykach reprezentowany przez Jana Warownego, pseudonim Waligóra; Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Dąbi reprezentowana przez Henryka Karpe, Stowarzyszenie Regionalne „Małe Mazowsze” reprezentowane przez Grażynę Piskorską i Tadeusza Kucharskiego; Zarząd Powiatowy PSL reprezentowany przez Grzegorza Kapustę.Uroczystość w Oleksowie w dniu 4.08.2013 r

Rocznicowe uroczystości ku czci żołnierzy i oficerów Powstania Listopadowego poległych 9 sierpnia 1831 roku na polach Gniewoszowa, Granicy i Oleksowa w bitwie z wojskami rosyjskimi odbyły się kościele w Oleksowie. Po mszy płk Zbigniew Ciołek i mjr Romuald Zaleski wręczyli wyróżnienia dla 5 osób zasłużonych w działalności patriotycznej gminy Gniewoszów Medalem XXX lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego . Następne uroczystości odbyły się na cmentarzu w Oleksowie. Nastąpił tu akt poświęcenia tablic, głazów i urn z ziemią zebraną z pól bitewnych z okolic. Odbył się też spektakl słowny w wykonaniu młodzieży, Apel Poległych z udziałem Kompani Honorowej Sił Powietrznych WP oraz uroczystość składania kwiatów i wieńców zakończyła uroczystość.

Uroczystość w Żyrzynie w dniu 11.08.2013 r

Uroczystości poświęcone 150. rocznicy zwycięskiej bitwy pod Żyrzynem, którą w dniu 8 sierpnia 1863 r. stoczyły wojska powstańcze pod dowództwem gen. Michała Jana Kruka-Hendeireicha.. Organizatorem uroczystości był Wójt Gminy Żyrzyn. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Powstańcom Styczniowym poległym podczas bitwy pod Żyrzynem. Następnie obok tablicy została wmurowana urna z ziemią z mogiły gen. Michała Jana Kruka-Heydenreicha. Odczytany Apel Pamięci i oddana salwa honorowa przez Kompanię Reprezentacyjną Sił Powietrznych w Dęblinie. Po części oficjalnej uczestnicy uroczystości wysłuchali koncertu w wykonaniu Orkiestry Wojskowej w Radomiu. Następnie odbyła się rekonstrukcja zwycięskiej Bitwy pod Żyrzynem. Uroczystości w Żyrzynie zakończył koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. W uroczystościach wziął udział członek prezydium ZW ZŻWP mjr Romuald Zaleski.Uroczystość w Magnuszewie i Studziankach Panc. w dniu 11.08.2013 r

Uroczystości patriotyczne zorganizowano w 69. rocznicy bitwy, którą stoczono pod Studziankami podczas II wojny światowej.W walkach wzięła udział 1 Warszawska Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte. Organizatorem uroczystości był Powiat Kozienicki, Gmina Głowaczów i Magnuszew oraz Mazowiecki Oddział Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego.Patronat Honorowy nad uroczystościami sprawował Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki – Janusz Piechociński, który uczestniczył w uroczystościach.Wojskową asystę honorową na uroczystości wystawiło Dowództwo Wojsk Lądowych. W uroczystościach wziął udział członek prezydium ZW ZŻWP mjr Romuald Zaleski oraz Komendant CSIL płk Z. Ciołek.

Uroczystość odznaczenia sztandaru 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie w dniu 29.08.2013 r

Uroczystość przeprowadzono z okazji Święta Lotnictwa. Złotą odznakę Za zasługi dla Związku Zołnierzy Wojska Polskiego wręczyli Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP Adam Lipert z prezesem Koła nr 17 przy WSOSP Mirosławem Błażejczykiem. 41 Baza na wysokim poziomie organizuje wojskową asystę honorową przedsięwzięć patriotycznych w regionie.Ognisko dla członków koła nr 17 ZŻWP oraz członków zarządu LOT Powiśle w dniu 12.09.2013 r

W gospodarstwie agroturystycznym Marka Redy nad Wieprzem zarząd Koła przygotował ognisko. Wszystko byłoby wspaniale. Gdyby nie frekwencja naszych członków.( fatalna- przyszło tylko kilka osób).Chociaż każdy z członków naszej organizacji otrzymał kartkę z planowanymi imprezami. Jak to wytłumaczyć nie wiemy . Pewnie trzeba wybrać nowy zarząd.Uroczystość 70 rocznicy wysadzenia pociągu amunicyjnego przez BCH w Gołębiu w 1943 r.

W dniu 14.09.2013 - Gmina Puławy z GOK w Gołębiu przeprowadziła patriotyczną uroczystość z dawnymi żołnierzami Batalionow Chłopskich ,którzy zasłyneli akcją przeciw okupantowi niemieckiemu. Prowądzącymi byli : Wójt R.Brzeziński i sekretarz Gminy Puławy Teresa Woszczek. W organizacji imprezy pomagało min. Biuro Turystyki Szkolnej z Dęblina. Uczestniczył w imprezie przedstwiciel Koła nr 17 ZŻWP z Dęblina.Historyczny piknik w Stefankowicach.

W dniu 22.09.2013 - Wójt i rada Gminy Hrubieszów,przygotowały uroczystości , które ropoczynały się od złożenia kwaitów przed pomnikiem upamiętniającym walki w 1920 r. Następnie sztandar Szkoły Podstawowej im. 15 Pułku Piechoty " Wilków" odznaczono Złotą Odznaką za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.ppłk w st.spocz Adam Lipert - Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP i st.chor.sztab w st.spocz Mirosław Błażejczyk - Prezes Koła nr 17 przy WSOSP w Dęblinie zawiesill na sztandarze szkoły Odznaczenie.50 lat szkoły im.kpr Michała Okurzałego w Zagórowie( województwo wielkopolskie, powiat słupecki) .

W dniu 27.09.2013 - Dyrekcja szkoły przeprowadzila piękną patriotyczną uroczystość związaną z uczczeniem 50 lecia szkoły oraz rocznicy nadania patrona szkole imienia kpr Michała Okurzałego. Żołnierz radiotelegrafista zginął śmiercią bohaterską w czasie walk w forsowaniu Wisły w 1944 r.w Dęblinie. Zarząd Koła nr 17 przy WSOSP w Dęblinie , który na swoim terenie ma obiekty związane z walkami w czasie II wojny światowej oraz kopiec kpr M. Okurzałego wystąpił do ZG ZŻWP w Warszawie aby nadać odznaczenie na sztandar szkoły za jej dużą patriotyczno - historyczną aktywność. W imieniu ZG ZŻWP na sztandarze szkoły odznaczenie zawiesił wiceprezes Wielkopolskiego ZW ppłk Henryk Kania. Dziękujemy dyrektorowi Andrzejowi Bernatowi za jego duże zaangażowanie.

Lekcja w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie z ogniskiem

W dniu 6.11.2013r na zaproszenie Koła nr 17 Związku Żołnierzy WP na lekcję muzealną w MSP udała się grupa młodzieży z Gimnazjum nr 1 w Dęblinie. Największe zainteresowanie wzbudziły samoloty wojskowe wystawione na ekspozycji plenerowej. Młodziez oprowadzał po obiektach muzeum ppłk rez. dr Roman Kozłowski. Następnie młodzież zaproszono do ogniska z kiełbaskami.Lekcja w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie z ogniskiem

W dniu 7.11.2013r na zaproszenie Koła nr 17 Związku Żołnierzy WP na lekcję muzealną w MSP udała się grupa młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego w Dęblinie. Muzeum Sił Powietrznych jest najmłodszym powołanym muzeum wojskowym. Powstało w 2011r.Młodziez oprowadzał po obiektach muzeum przewodnik turystyczny Ryszard Mikulski. Następnie młodzież zaproszono do ogniska z kiełbaskami do Gospodarstwa Agroturystycznego nad Wieprzem.

Uroczystość odznaczenia sztandaru 1 Batalionu Drogowo - Mostowego w Dęblinie

W dniu 8.11.2013r w Dęblinie w związku z 95 rocznicą Odzyskania Niepodległości 1 Batalion Drogowo Mostowy im.gen Romulda Traugutta za działalnośc patriotyczną w regionie, Sztandar 1 BDM odznaczono Złotą Odznaką ZŻWP.Brązową Odznaką Za Zasługi dla ZŻWP otrzymał por Krzysztof Pokorski.Uroczystośc prowadził dowódca 1 BDM ppłk Adama Bednarczyk.Akt nadania odznaczeń odczytał i wygłosił krótkie żołnierskie przemówienie płk Henryk Budzyński - przedstawiciel ZG ZŻWP w Warszawie. W odznaczeniu sztandaru brali udział dowódca 1 BDM , prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Lublinie ppłk w st.spocz Adam Lipert oraz prezes Koła nr 17 przy WSOSP st.chor . sztab w st.spocz Mirosław Błażejczyk. Wśród gości byla grupa przedszkolaków z Dęblina z białoczerwonymi chorągiewkami.

Uroczystość odznaczenia sztandaru Szkoły Podstawowej nr 6 im. Polskich Lotników w Puławach

W dniu 14.11.2013r. w Puławach. W Domu Chemika odbyło się piękne patriotyczne przedsięwzięcie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Polskich Lotników. W odznaczeniu sztandaru Szkoły wzięli udział Prezes ZW ZŻWP ppłk w st.spocz Adam Lipert w asyście Komandanta CSIL płka Z.Ciołka i Prezesa Koła nr 17 ZŻWP Mirosława Błażejczyka. w rytm słów Hymnu Polskich Lotników " Leć w górę znaku nasz. Nie trzeba wcale słów. Skrzydlaty klucz do sławy drzwi odmyka . Orła mamy hart ". Odbyło się wspaniałe patriotyczne przedstawienie słowno muzyczne w wykonaniu uczniów ze szkoły. Wszyscy uczestnicy byli pod dużym wrażeniem tego spektaklu. Przedstawienie to przykład szacunku dla przeszłości.

Uroczystość 50 lecia małżeństwa w Dęblinie

Uroczystość z okazji 50 lecia pożycia małżeńskiego, organizowana jest w Dęblinie przez Urząd Miejski już od wielu lat. w dniu 7.12.2013 r w Sali ślubów członkowie naszego Związku Elżbieta i Marian Pieprzowscy otrzymali Medal za długoletnie pożycie małżeńskie" przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Aktu dekoracji dokonał Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk. Taka uroczytsośc ale w domu Państwa Krystyny i Mirosława Błażejczyka odbyła sie z udziałem Burmistrza Miasta S. Włodarczyka i Przewodnicząćego Rady Miasta H.Wiejaka.

Zebranie sprawozdawcze Koła nr 17 przy WSOSP w Dęblinie

Zebranie sprawozdawcze za rok 2013 r prowadził Marian Pieprzowski. Bardzo owocny rok działalności omówił prezes Mirosław Błażejczyk. O największej planowanej uroczystości na rok 2014r.( odsłonięcie płyty żolnierzy 1 AWP ) opowiedział A.Łuczyński.Po części sprawozdawczej odbyło się spotkanie z autorem ksiązki ""Twierdza śmierci"" - Tadeuszem Opieką. Do wspomnień o dawnych trudnych wojennych czasach przyłączyli się koledzy Wiak, i Eciak. Zebranie odbyło sie w dniu 3.12.2013 r w pomieszczeniach wspólnoty mieszkaniowej

Przedświąteczne spotkanie w CSIL

Na tym opłatkowym świątecznym spotkaniu wręczono wyróżniającym sie żołnierzom odznaczenia: 1 złoty , 7 - srebrny - Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju oraz Za Zasługi dla ZIW. Odznaczenia wręczali : Prezes KOła nr 17 ZŻWP oraz sekretarz Związku Kombatantów RP i BWP wDęblinie Jan Michoński. Spotkanie odbyło sie w dniu 20.12.2013r.

Zebrania Koła nr 17

Na zebraniu w Klubie 4 Skrzydła Lotniczego w Dębliniew dniu 7.01.2014 r- omówienie rocznego planu działalności na 2014 r.

Spotkanie z Tadeuszem Opieką - autorem ksiązki "Twierdza śmierci"" w dniu 4.02.2014 r

Zebranie we wspólnocie ppłk Janusz Zajdzik przedstawiał scenariusz patriotycznej imprezy planowanej w sierpniu b.r - zebranie odbyło sie w dniu 4.03.2014 r.

Spotkanie z Dowódcą ppłk A.Bednarczykiem w Twierdzy Dęblin w dniu 1.04.2014- w sprawie planowanych przedsięwzięć - spotkanie zebranie odbyło sie w dniu 1.04.2014 r.

Dalszy ciąg opisu działalności koła nr 17 ZŻWP przy WSOSP w Dęblinie na stronie internetowej prowadzonej przez Konrada Kuźmę- http://zzwpdeblin.medalewojskowe.pl - Dziękujemy za prowadzenie strony