Cmentary prawosławny

Cmentarz prawosławny

Położony przy ul. Stężyckiej Wojskowy Cmentarz Prawosławny. Cmentarz powstał po rozpoczęciu budowy twierdzy carskiej. Plac cmentarny tworzył prostokąt. Był ogrodzony stylowym płotem ze stalowych prętów. Południowa połowa przeznaczona była na pochówki ( groby kazamatowe ) zmarłych z kadry dowódczej i ich rodzin, część północna dla podoficerów i szeregowych. Pochowano ok. 2000 osób. Cmentarz czynny był do 1915 roku., tj. do wycofania się Rosjan z Dęblina. Ujęty w ewidencji zabytków województwa lubelskiego i objęty ochroną pośrednią w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca. Pochodzi z pierwszej połowy XIX w. , na jego terenie wykazano pozostałości mauzoleum i kostnicy. Cmentarz jest zdewastowany i układ jest nieczytelny.