KAPLICA KU CZCI POLEGŁYCH LOTNIKÓW POLSKICH W LATACH 1912 – 1946

Miejsce – kościół św. Piusa V
Fundator – parafianie i Koło Absolwentów 13 promocji SPL

Kaplica lotników

Kaplica znajduje się w kościele św. Piusa V w Dęblinie ( ul.1 maja ). Idea powstania tej kaplicy wypłynęła ze strony tutejszych parafian w połowie lat 80 – tych. Pierwotnie miało być to skromne epitafium upamiętniające byłych wychowanków Szkoły Lotnictwa. Pomysł ten dotarł do Londynu, do działającego tam Koła Absolwentów 13 – tej promocji Szkoły Podchorążych Lotnictwa. Członkowie Koła zaproponowali, aby epitafium upamiętniało nie tylko wychowanków dęblińskiej szkoły, ale żeby objęło całe polskie lotnictwo. W zamian za przyjęcie propozycji obiecano pomoc i poparcie. W rezultacie Koło wyposażyło kaplicę w witraże, posadzkę , boazerię i ołtarz z obrazem Matki Boskiej Kozielskiej. Nad ołtarzem znajduje się obecnie pisana księga zawierająca nazwiska wszystkich polskich lotników poległych w latach 1912 – 1946. Nad gablotą z księgą umieszczony jest napis „ Miłość żąda ofiary ” Hasło to zaczerpnięte zostało ze sztandaru wyhaftowanego podczas okupacji w Wilnie i ofiarowanego w 1941 roku Polskim Siłom Powietrznym w Anglii. Obecnie sztandar jest w Sali Tradycji Wyższej szkoły oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Nie był to jednak pierwszy sztandar lotniczy w Polsce. W okresie międzywojennym jedynym sztandarem lotniczym był sztandar S.P.L w Dęblinie ofiarowany Szkole dnia 15 października 1937 roku z okazji 10 – lecia jej istnienia. Nie przetrwał on jednak wojny został spalony we wrześniu 1939 roku. Repliki obu sztandarów znajdują się w kaplicy.

W ołtarzu znajduje się wykonany z brązu obraz Matki Boskiej Kozielskiej. Nazwa pochodzi od oryginału wyrzeźbionego na dnie kuferka w obozie jenieckim w Kozielsku przez por. Tadeusza Adama Zielińskiego. Oryginał przechowywany jest w kościele św. Andrzeja Boboli w Londynie. Wokół obrazu umieszczone są odznaki Dywizjonów Polskich Sił Powietrznych w Anglii z lat 1940 – 1946 . Na ołtarzu urny z ziemią m.in. z Miednoje, Charkowa i Katynia. Po bokach ołtarza wmurowano w ścianę tablice upamiętniające poległych lotników. W oknach ścian bocznych kaplicy witraże przedstawiające : po lewej stronie godła eskadr wchodzących w skład Lotnictwa Armii lub samodzielnych brygad lotniczych z dnia 1 września 1939 roku oraz odznaki specjalności i monogram szkół i instytucji; po prawej stronie odznaki przedwrześniowych pułków i szkół lotniczych oraz specjalności lotniczych.

Przed ołtarzem tablica informacyjna, a pod nią akt poświęcenia kaplicy : „ Działo się dnia 15 sierpnia AD 1988 w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, w sześćdziesiątą rocznicę pierwszej promocji oficerskiej na Lotnisku w Dęblinie w dniu 15 sierpnia 1928 roku. Jego ekscelencja ks. Biskup dr Jan Mazur, Ordynariusz Diecezji Podlaskiej czyli Siedleckiej w obecności ks. Proboszcza Zbigniewa Bieńkowskiego, zgromadzonych fundatorów – towarzyszy broni i parafian poświęcił Kaplicę Ku Czci Poległych Lotników Polskich w latach 1912 – 1946.