Kopiec kpr. Michała Okurzałego

Miejsce : Lewy brzeg Wisły, około 500 metrów od mostu drogowego przy rozwidleniu dróg na Głusiec i Zajezierze gmina Sieciechów
Data odsłonięcia : 12.10.1969r.
Fundator : Społeczeństwo powiatu kozienickiego i miasta Dęblina

Kopiec Okurzałego

Kopiec – wał ziemny w kształcie szańca z betonowym cokołem na szczycie. Usypany został na terenie byłego fortu Gorczakowa. Na czterech tablicach upamiętniono działania Armii Radzieckiej i Armii Wojska Polskiego na odcinku od Dęblina do Puław w dniach od 29 lipca do 4 sierpnia 1944 r. Jedna z tablic jest poświęcona kpr. Michałowi Okurzałemu radiotelegrafiście, który w czasie walk o przyczółek w rejonie wsi Głusiec na zachodnim brzegu Wisły, zginął śmiercią bohatera 2.08.1944r. Michał Okurzały, kapral WP, urodził się w 1919 r. w niewielkiej wsi na Podolu. Zginął w wieku 25 lat. Od czerwca 1943 r. był żołnierzem 1 DP im. Tadeusza Kościuszki i pełnił służbę zwiadowcy w baterii 2 PP. Brał udział w bitwie pod Lenino. W 1968 r. z inicjatywy działaczy dęblińskiej Komisji Krajoznawczej i Wojskowego Koła PTTK NR 8 „ Ikar ” rozpoczęto wielką akcję mającą na celu usypanie symbolicznego kopca. W tym samym roku odbył się I zlot młodych krajoznawców, podczas manifestacji, uroczyście wmurowano w usypanym kopcu akt erekcyjny.