KWARTALNIK KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNY

KWARTALNIK KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNY "PRZYJACIEL DĘBLINA"
WYDAWANY W LATACH 1979-1991
PRZEZ ODDZIAŁ WOJSKOWY PTTK
Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej ( WOSL ) w DęblinieROK 1979

Nr 1 "Dębliński informator krajoznawczy"
Autor: Stanisław Krok i kolegium redakcyjne
nakład:50 egz.
stron:32

Spis treści : 1. Od redakcji 2. Ziemia Stężycka 3. Program obchodów "Dni Dęblina "

Nr 2 "Dębliński Informator Krajoznawczy " autor : Stanisław Krok
nakład:50 egz.
stron: 40
Spis treści : 1. Turystyka i krajoznawstwo szkołą patriotyczngo wychowania. 2. Okolice Dęblina-środowisko geograficzno-przyrodnicze. 3. Piosenki turystyczne.

Rok 1980

Nr 3 "Dębliński Informator krajoznawczy "
Autor: Stanisław Krok
nakład:50 egz.
stron: 40
Spis treści : 1. Program rozwoju turystyki kwalifikowanej w O/Dęblińskim PTTK WOSL na lata 1980-1981 2. Komunikat Zarządu OW/PTTK WOSL w sprawie kultury turystycznej z dnia 23. 11. 1979 r 3. Zarys dziejów ( Dęblina ) 4. Szkoła lotnicza w Dęblinie 5. Piosenki turystyczne 6. Konkurs piosenki turystycznej

Nr 4 " Dębliński informator krajoznawczy "
Autor: Stanisław Krok
nakład:50 egz.
stron:47
Spis treści : 1. Plany pracy Dęblińskiego O/PTTK na rok 1980

Nr 5 "Dębliński informator krajoznawczy"
Autor: Stanisław Krok
nakład:50 egz.
stron: 67
Spis treści : 1. Podstawowe szkolenie członków O/W PTTK WOSL 2. Trasy turystyczne w okolicach Dęblina

Nr 6 "Śpiewnik dęblińskich turystów " na 15 lecie Dęblińskiej Komisji Krajoznawczej autor : Stanisław Krok
nakład:50 egz.
stron:37
Spis treści : 1. Teksty piosenek turystycznych 3

Rok 1981

Nr 7 " Informator krajoznawczy "
Autor: Stanisław Krok
nakład:50 egz.
stron: 54
Spis treści : 1. Plany pracy W/O PTTK WOSL na rok 1982

Nr 8 "Dębliński Klub Turystyki Górskiej "
Autor: Stanisław Krok
nakład:50 egz.
stron: 33
Spis treści : 1. Dębliński Klub Turystyki Górskiej 2. Regulamin DKTG 3. Plan pracy DKTG 4. Obyczaj turystyczny 5. Studium Krajoznawcze Turystyki 6. Piosenki 7. Kierownik wyprawy górskiej 8. Czynności kierownika wyprawy

Nr 9 " Przez pola walki żołnierzy WP w okolicach Dęblina "
Autor: Stanisław Krok
nakład:50 egz.
stron:21
Spis treści : 1. Ostatnia bitwa WP w 10.1939 r pod Kockiem i Wolą Gułowską 2. Pierwsza walka WP na ziemi ojczystej w 08.1944r 3. Piosenki

Rok 1982

Nr 10 " Kolekcje krajoznawcze (Studium Krajoznawcze Turystyki )
Autor: Stanisław Krok
nakład:50 egz.
stron: 25
Spis treści : 1. Biblioteka krajoznawcy. 2. Fototeka krajoznawcy. 3. Fonoteka krajoznawcy. 4. Kolekcje walorów krajoznawczych. 5. Kolekcje osobliwości przyrody. 6. Prace laboratoryjne. 7. Piosenki

Nr 11 " Pogodoznawstwo ( Studium Krajoznawcze Turystyki )
Autor: Stanisław Krok
nakład:50 egz.
stron:33
Spis treści : 1. Ogólna cyrkulacja atmosfery 2. Główny frony polarny 3. Rodzina cyklonów 4. Fronty ruchome 5. Drogi ruchów cyklonów 6. Miejscowe zwiastuny pogody 7. Mapy sytuacji synoptycznej 9. Praca laboratoryjna 10. Porady turysty.

Nr 12 " Metodyka opracowań krajoznawczych ( Studium krajoznawcze turystyki)
Autor: Stanisław Krok
nakład:50 egz.
stron: 29
Spis treści: 1. Słownik krajoznawczy 2. Materiały źródłowe 3. Środki techniczne. 4. Prace laboratoryjne 5. Piosenki 6. Inwentaryzacja krajoznawcza

Nr 13 " Krajoznawstwo, regionalizm i turystyka ( Studium Krajoznawcze Turystyki)
Autor: Stanisław Krok
nakład:50 egz.
stron:45 1. Wybitni przedstawiciele krajoznawstwa polskiego 2. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 3. Pojęcie regionalizmu, krajoznwstwa i turystki 4. Lubelszczyzna środkowo-wschodni region Polski 5. Strofy o Białej Górze

Nr 14 " Posiłki na górskim szlaku " ( Studium Krajoznawcze Turystyki )
Autor: Stanisław Krok
nakład:50 egz.
stron:20
Spis treści : 1. Spiżarnia górskiego turysty 2. Technika gotowania na kuchence 3. Przepisy kulinarne 4. Ćwiczenia 5. Piosenki

nr 15 " Fotografia i film KRAJOZNAWCZY ( Studium Krajoznawcze Turystyki)
Autor: Stanisław Krok
nakład:50 egz.
stron: 38
Spis treści : 1. Motywy obrazu krajoznawczego 2. Zasady kompozycji obrazu fotograficznego 3. Kompozycja przeźroczy i kadru filmowego 4. Technika filmowania 5. Montaż filmu 6. Dźwięk w filmie amatorskim 7. Tematyka filmów i fotografii krajoznawczej 8. Scenariusz i scenopis 9. Opowieść krajoznawcza 10. Prace laboratoryjne 11. Piosenki

Rok 1983

Nr 16" Poradnik dla wykładowców na kursie organiztorów turystyki"
Autor: Stanisław Krok
nakład:50 egz.
stron: 129
Spis treści : 1. Plan zajęć na kursie organizatora turystyki. 2. Bibliografia 3. Wskazówki org-metodyczne 4. Pytania i odpowiedzi 5. Program I nocnego Rajdu DKTG 6. Regulamin I Nocnego Rajdu DKTG

Rok 1984

Nr 17 " 20 lat działalności Oddziału Wojskowego PTTK WOSL w Dęblinie
Autor: Andrzej Łuczyński i Kolegium redakcyjne
nakład:100 egz.
stron:59
Spis treści 1. Sprawy organizacyjne OW PTTK WOSL 2. Działalność programowa 3. Przydatne do szkolenia

Nr 18 "Kształtowanie świadomości krajoznawczej WOSL w Dęblinie na 40 lecie LWP
Autor: Stanisław Krok
nakład:50 egz.
stron:51
Spis treści : 1. Dokumenty ze zjazdów O/PTTK w Dęblinie 2. Książki protokółów z posiedzeń Zarządu O/PTTK 3. Maszynopis "Zarys historii WK PTTK nr 8-Bolesław Jabłoński 4. Sprawozdania Zarządów kół i Klubów O/PTTK 5. Protokoły z lustracji Kół i Klubów PTTK

Nr 19 " IX lat działalności sekcji Kajakowej PTTK "Neptun " Wojskowego Klubu Turystyki Wodnej "Ikar" WOSL
Autor: Andrzej Łuczyński i Kolegium redakcyjne
nakład:120 egz.
stron: 132
Spis treści : 1. Rys historyczny rozwoju kajakarstwa Lubelszczyzny-Stanisław Wojtkiewicz 2. Turystyka kajakowa WOSL w 1983 r 3. Relacje z imprez kajakowych w 1983 r 4. Sprawy organizacyjne i programowe sekcji 5. Regulaminy turystycznych odznak kajakowych 6. Program szkolenia podstawowego "Pierwszy krok na wodzie" 7. Kurs przodowników turystyki kajakowej 8. Regulamin przodownika turystyki kajakowej 9. Przodownik turystyki .kajakowej-pytania i odpowiedzi

Rok 1985

nr 20 " Z działalności turystyczno-krajoznawczej w Dęblinie w 1984 r
Autor: Andrzej Łuczyński i kolegium redakcyjne
nakład:100 egz.
stron: 134
Spis treści : 1. Varad-obóz górski w Czechosłowacji-Przemysław Chlebicki 2. Przygoda na wodzie( relacje z imprez kajakowych) 3. Imprezy centralne i zawody na orientację kadry WL Inowrocław 1979-84 4. Działalność WK PTTK nr 17 5. Imprezy OW PTTK WOSL 6. Zioła pomagają turystyce-Andrzej Fellner 7. Uchwały ZG PTTK 8. Sprawy org-programowe OW PTTK WOSL 9. Organizator turystyki w pytaniach i odpowiedziach : 10.Wzory sprawozdań PTTK

Nr 21 " Turystyka kajakowa w WOSL w Dęblinie"
Autor: Andrzej Łuczyński nakład 100 egz.
stron:75
Spis treści : 1. Imprezy kajakowe WOSL w 1985 r 2. Sprawy organizacyjno-programowe Klubu Kajakowego 3. Zioła pomagają turystyce część 3-Andrzej Fellner

Nr 22 " Z działalności turystyczno-krajoznawczej w Dęblinie "
Autor: Andrzej Łuczyński i kolegium redakcyjne
nakład:100 egz.
stron:77
Spis treści : 1. Imprezy przeprowadzone przez OW PTTK 2. Sprawy org-programowe 3. Wzorcowy scenariusz imprezy turystycznej-4. Regulaminy konkursów. 5. Z kart historii turystyki w Dęblinie. 6. Poznajemy muzea w sąsiednich województwach 7. Zioła pomagają turystyce część II-Andrzej Fellner 8. Turystyka i krajoznawstwo w środowisku wojskowym-Grzegorz Sułek 9. Przydatne do szkolenia.

Rok 1986.

Nr 23 " Poradnik-informator kierownika zagranicznych imprez turystyki kwalifikowanej
Autor: Przemysław Chlebicki, Andrzej Łuczyński
nakład:120 egz.
stron46
Spis treści : 1. Wstęp 2. Program 3. Zbieranie Informacji 4. Pieniądze 5. Wyposażenie 6. Podróż 7. Realizcja imprezy 8. Przypadki szczególne 9. Dodatki

Nr 24 " Poradnik żeglarza " ( kurs podstawowy)
Autor: J.Ossowski, J.Wilk, R.Tertil
nakład:50 egz.
stron: 40

Nr 25 "Rys historii turystyki kajakowej " Wyd I
Autor: Andrzej Łuczyński
nakład:120 egz.
stron:97

Nr 26 " Z działalności WK PTTK Nr 17 i Wojskowego Klubu Turystyki Górskiej "Diablak" PTTK
Autor: Andrzej Łuczyński i Kolegium redakcyjne
nakład:120 egz.
stron:70
Spis treści : 1. Wyprawy Wojskowego Klubu Turystyki .Górskiej "Diablak " PTTK 2. Z działalności wojskowych kół PTTK 3. Szlaki turystyczne wokół Dęblina 4. Przydatne do szkolenia organizatorów turystyki 5. Zioła pomagają turystyce-Andrzej Fellner

Nr 27 "Poznajemy Dęblin "
Autor: Andrzej Łuczyński i kolegium redakcyjne nakład 120 egz.
stron: 47
Spis treści : 1. Dzieje Dęblina-Ewa Gawłowska 2. Pałac Jabłonowskich-Grzegorz Sułek 3. Poradnia krajoznawcza PTTK-Paweł Orłowski, Jerzy Goleniowski

Nr 28 " Klub Kajakowy PTTK "Neptun "WOSL w Dęblinie
Autor: Andrzej Łuczyński. Jan Marciniak
nakład:120 egz.
stron: 57
Spis treści : 1. Ceremoniał turysty kajakowego 2. Spływy Neptuna-WOSL w 1986 r 3. Pierwsza pomoc 4. Sprawy org-programowe Klubu kajakowego

Rok 1987

Nr 29 " Poznajemy Dęblin i okolice " część II
Autor: Andrzej Łuczyński
nakład:120 egz.
stron:58
Spis treści : 1. Twierdza dęblińska /1830-1915/-T.Malinowski 2. Czechosłowaccy lotnicy na dęblińskim lotnisku w 1939 r-Jerzy Zydek 3. Szlak turystyczny im.gen F.Kleeberga-G.Sułek 4. Szlakiem spacerowym po Dęblinie-J.Redziński 5. Utopić Marzannę-A.Łuczyński 6. Zioła pomagają turystyce-A.Fellner

Nr 30 " Rys historii turystyki kajakowej ( Wydanie II )
Autor: Andrzej Łuczyński
nakład:120 egz.
stron: – 130 poprawione i poszerzone

Nr 31 Poznajemy Dęblin-Miejsca Pamięci Narodowej-Część III
Autor: Andrzej Łuczyński
nakład:120 egz.
stron: 43

Nr 32 " Warsztat pracy fotografa krajoznawcy
Autor: Barbara Kwiatkowska , Gabriela Cieślak
nakład:120 egz.
stron:52
Spis treści : 1. Znaczenie działalności koła fotograficznego 2. Materiałowo-techniczna baz działalnośći fotograficznej 3. Fotografowanie 4. Laboratorium fotograficzne 5. Zadania instruktora koła fotograficznego 6. Bibliografia

Nr 33 " Formy turystyki wodnej w uczelniach WP "
Autor: Andrzej Łuczyński, Jan Marciniak, Mariusz Skiba
nakład:120 egz.
stron: 34
Spis treści : 1. Turystyka kajakowa 2. Turystyka żeglarska. 3. Turystyka motorowodna i narciarstwo wodne. 4. Formy turystyki wodnej w szkołach i uczelniach wojskowych. 5. Zakończenie 6. Literatura.

Rok 1988

Nr 34 "Wspomnienia kajakarzy z Lubelszczyzny"
Autor: Andrzej Łuczyński, Stefan Oseńko
nakład:120 egz.
stron: 58
Spis treści : 1. Z kajakiem w plecaku-Waldemar Rybak 2. Dębliński Neptun Kajakowy WOSL-Andrzej Łuczyński 3. Moje Przygody z wodą-Tadeusz Szymanek 4. Z kajakiem przez lata-Wacław Dobrowolski

Nr 35-Poznajemy Dęblin częśc IV " Opis architektoniczny obiektów twierdzy Dęblin "
Autor: Tadeusz Malinowski
nakład:120 egz.
stron:80
Spis treści: 1. Uwagi wstępne 2. Cytadela 3. Forty

Nr 36 " Bibliografia turystyki kajakowej na podstawie miesięczników "Poznaj Swój Kraj " i "Gościniec"
Autor: Andrzej Łuczyński
nakład:120 egz.
stron:28

nr 37 "Przewodnik historyczno-krajoznawczy szlakiem insurekcji kościuszkowskiej" ( Maciejowice i okolice)
Autor: Andrzej Łuczyński i Grzegorz Malinowski
nakład:120 egz.
stron:104
Spis treści : 1.Przyczyny ,przebieg i skutki insurekcji kościuszkowskiej 2.Ogólna charakterystyka terenu 3.Bitwa maciejowicka w planach i statystyce 4.Proponowane trasy turystyczne

Nr 38 " XXX lat działalności wojskowych kół PTTK w dęblińskiej uczelni lotniczej /1958-1988/
Autor: Andrzej Łuczyński
nakład:120 egz.
stron:44
Spis treści : 1. Rola wojskowych kół PTTK w kształtowaniu aktywnych , twórczych postaw środowiska wojskowego dęblińskiej szkoły lotniczej 1948-1988. 2. Pierwsze inicjatywy 3. Ruchome wczasy 4. Krajoznawcze sukcesy. 5. Pierwsze podchorążackie koło PTTK. 6. Czwartkowe wieczory krajoznawcze. 7. Klub Wodniacki PTTK "Rybitwy". 8. Klub turystów pieszych "Optymiści", Komisja Turystyki Pieszej O/PTTK. 9. Założenie Wojskowego O/PTTK-WOSL. 10.Turystyka wodna jako jedna z form czynnego wypoczynku w WOSL. 11.Działalność klubu "Map " w rozwoju imprez na orientację w WOSL. 12.Działalność OW PTTK WOSL w latach 1981-1985

ROK 1989

Nr 39-Kurs organizatorów turystyki PTTK / Poradnik metodyczny/
Autor: Andrzej Łuczyński
nakład:150 egz.
stron:126
Spis treści : 1. Turystyka i krajoznawstwo w Polsce 2. Umiejętności turystyczne 3. Przyrodoznawstwo krajoznawcze.

Nr 40-"Wodniacki sprzęt i wyposażenie / tłumaczenie z miesięcznika Turysta/
Autor: Andrzej Łuczyński
nakład:120 egz.
stron:17
Spis treści : 1. Kamizelka ratunkowa 2. Hermetyczne opakowanie 3. Czy opanowaliście prędkość 4. Przewrót 5. Pętla linka do przewrotów. 6.Katamaran.

Nr 41 " Kajak " / tłumaczenie z j.angielskiego/
Autor: Wojciech Kowalski , Andrzej Łuczyński
nakład:100 egz.
stron:9
Spis treści : Tłumaczenie z Encyklopedii Brytannica

Nr 42 " Kajak składany "Tajmień "/ budowa i użytkowanie/
Autor: Andrzej Łuczyński
nakład:100 egz.
stron:15
Spis treści : 1. Tłumaczenie instrukcji rosyjskiego kajaka "Tajmień"

ROK 1990

Nr 43 " Przewodnik po WOSL "/poradnik metodyczny/
Autor: Andrzej Łuczyński
nakład:50 egz.
stron:26
Spis treści : 1. Instrukcja w sprawie zasad, form. oraz programów szkolenia przewodników turystycznych po WOSL 2. Regulamin klubu przewodników turystycznych PTTK po WOSL w Dęblinie.

Nr 44 " 75 lat Klubu Kajakowego z Hamburga
Autor: Andrzej Łuczyński
nakład:50 egz.
stron: 7

Nr 45 " Turystyczne szlaki wodne w ZSRR / tłumaczenie z miesięcznika Turysta/
Autor: Andrzej Łuczyński
nakład:50 egz.
stron: 78.
Spis treści : 1. Na czółnach po Wołdze i Surze 2. Starty Jaremczi 3. Skąd płynie Sieriebrianka 4. Z Białorusi na Litwę 5. Obwód Orłowski/Orłowzczyzna 6. Szlaki wodne. 7. Wzdłuż Wiatki. 8. Mińsk i okolice. 9. Planowany kajakowy. 10. Czernigowskoje Przydnieprze. 11. Mińsk-Brześć 12. Łódką po Oce 13. Orzeł-Kurs 14. Wyżyny Otiepia i Chana 5. Od Dniepru do Prypeci. 16. Opiewana pzez naród. 17. Przez kraje nadbałtyckie. 18. Kraj tysiąca jezior. 19. Łotwa. 20. Pamiętne miejsca na Nerli. 21. Na rzece Syłwie. 22. Rzeką Ural.

Nr 46 " Turystyka kajakowa w ZSRR/ tłumaczenie z miesięcznika "Turysta"
Autor: Andrzej Łuczyński
nakład:50 egz.
stron:22
Spis treści : 1. Egzaminują Czeremosz 2. Piątka dla prowadzącego. 3. Zostawili, zapomnieli. 4 Istra wielkie rally.

Nr 47 " Architektura przedromańska i romańska w Polsce/ materiały do szkolenia-kurs Społecznych Opiekunów Zabytków PTTK/
Autor: Andrzej Łuczyński
nakład:50 egz.
stron:24
Spis treści : 1. Budownictwo przedromańskie ( 950-1050) 2. Budownictwo romańskie( 1050-1250) 3. Szlaki turystyczne. 4. Spis rysunków. 5. Spis ilustracji. 6. Bibliografia. ROK 1991

ROK 1991

NrR 48 "Zarys dziejów Dęblina "
Autor: Andrzej Przedpełski
nakład:120 egz.
stron:28
Spis treści : 1. Krótki zarys dziejów Dęblina 2.Miasto Dęblin

Nr 49 Obsługa i użytkowanie rekreacyjno-turystycznego kajaka składanego "Katran"-tłumaczenie z j.rosyjskiego
Autor: Andrzej Łuczyński nakład 30 egz.
stron: – 87

Nr 50 "Turystyczne szlaki wodne w ZSRR część II ( tłumaczenie z miesięcznika "Turysta" "
Autor: Andrzej Łuczyński
nakład:50 egz.
stron:53
Spis treści : 1.Kostromskie Zawołże 2.Ositr-kręte brzegi. 3.Omska północ. 4.Mujezerka i Czirka-keni. 5.Od Ałtaju do Sajan. 6.Dopływy podkamiennej Tunguski. 7.Umba i Kolwica. 8.Szlak wodny. 9.W Dżungarskim Ałtaju. 10.Rzekami Dalekiego Wschodu. 11.Kostromska Neja. 12. Sisim otkryj się. 13.Uroczyskami Kurczuma. 14.U źródeł Tobola. 15.Zagadki nazw geograficznych-Kubań. 16.Rzeki Kostranoj. 17.W nieśmiertelnośc płynęły strugi. 18.Morze Azowskie.

Nr 51 " Zasłużeni dla Dęblina-Irena Hasse-wspomnienie o matce.
Autor: Andrzej Hasse.
nakład:150 egz.
stron:9

Nr 52 "Wojciech Leśko " Kostka "
Autor: Jerzy Zydek
nakład:50 egz.
stron:22
Spis treści : 1.Wojciech Leśko. 2.Zakończenie. 3.Przypisy . 4.Bibliografia.

Nr 53 " Ireński rynek"
Autor: Krzysztof M.Rudnicki
nakład:50 egz.
stron:22
Spis treści : 1. Ireński rynek i okolice przed rokiem 1939. 2. Ireńskie kalendarium

Nr 54 "Kurs społecznych opiekunów przyrody PTTK/ Materiały metodyczne dla organizatorów i słuchaczy kursu SOP/
Autor: Jerzy Migdal
nakład:50 egz.
stron:80
Spis treści : 1. Ochrona przyrody i środowiska. 2. Formy ochrony przyrody w Polsce. 3. Charakterystyka środowiska. 4. Społeczny Opiekun Przyrody. 5. Straż Ochrony Przyrody.