Kwatera żołnierzy AK

Miejsce : Cmentarz parafialny ul. Kocka Fundator : Byli żołnierze zgrupowania 15 PP „ Wilków ”

Kwatera znajduje się przy głównej alei cmentarza parafialnego. Spoczywają w niej prochy żołnierzy zgrupowania 15 pp "„Wilków ” Armii Krajowej , którzy zginęli z rąk hitlerowskich oprawców w egzekucji masowej. W dniu 6.03.1944 r z więzienia w Lublinie do Kurowa przewieziono 50 więźniów, będących w większości dowódcami lub członkami organizacji podziemnych działających w powiecie puławskim. Egzekucja odbyła się w Kurowie. Okupant chciał poprzez masowe egzekucje ludności spotęgować atmosferę psychicznego terroru w regionie. W obecności mieszkańców Kurowa powieszono 10 skazanych, natomiast 40 osób rozstrzelano. Egzekucja była odwetem za zasadzkę partyzancką na szosie Lublin – Warszawa, w której między innymi zginął z rąk partyzantów zastępca komendanta obozu na Majdanku.

Byli to : Albin Kaczoński z Krasnoglin , Czesław Paszka z Rycic , Bronisław Minc z Dęblina , Władysław Lamek z Dęblina , Wojciech Leśko z Dęblina , Jan Augustyniak z Rycic , Jan Chabros z Krasnoglin , Czesław Witenberg z Dęblina , Franciszek Strzelczyk ze Stężycy , Bolesław Kotlęga z Krasnoglin

Tablica pamiątkowa ku czci Wojciecha Leśko ps. “ Kostka “

Miejsce – umieszczona na budynku Urzędu Miasta w Dęblinie przy ul. Rynek Fundator – społeczeństwo Dęblina Odsłonięcie – 1.09.1991 r

Płyta Wojciecha Leśko

Wojciech Leśko ur. 16.10.1900 r w Żółkwi , był sołtysem osady Irena w latach 1933 – 1944 r. Komendant placówki i rejonu Armii Krajowej , zamordowany przez hitlerowców 6.03.1944 r w Kurowie podczas masowej egzekucji