Zarządy Lokalnej Organizacji Turystycznej " POWIŚLE" z siedzibą w Dęblinie

Zorganizowano pierwsze zebranie w dniu 3.03.2004r. którego inicjatorami byli:
 • Włodzimierz Nowak
 • Andrzej Łuczyński
 • Mariusz Łuczyński
Na zebraniu obecnych było 43 osoby.
Na zebraniu w dniu 16.11.2004r. wybrano

I Zarząd LOT Powiśle

Zostali wybrani:
 • Prezes W.Ziółkowski
 • V – ce prezes S.Włodarczyk
 • Sekretarz A.Łuczyński
 • Skarbnik T.Sujkowska
 • Członek Zarządu D.Cenkiel
 • członek B.Przychodzeń
 • Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
 • 1. E.Przerwa
 • 2. Z.Dzido
 • 3. K.Chodkiewicz

W 2006 Zarząd działał w składzie poszerzonym

dokoptowano 1 osobę:
 • Prezes W.Ziółkowski
 • V – ce prezes S.Włodarczyk
 • Sekretarz A.Łuczyński
 • Skarbnik T.Sujkowska
 • Członek D.Cenkiel
 • członek B.Przychodzeń
 • członek D.Rybik

II Kadencja Zarządu LOT Powiśle wybrano na zebraniu w dniu 19.01.2009r.

 • Prezes Andrzej Łuczyński
 • V – ce prezes Ryszard Bałabuch
 • Sekretarz Darek Jaraszek
 • Skarbnik Ryszard Mikulski
 • Członek M.Basaj
 • członek B.Przychodzeń
 • Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
 • 1. Z.Dzido
 • 2. A.Wojewoda
 • 3. S.Siek

Zmiany w zarządzie w 2009r.

Vakat na stanowisku sekretarza. Zarząd działał w składzie
 • Prezes Andrzej Łuczyński
 • V – ce prezes Ryszard Bałabuch
 • Sekretarz -vakat
 • Skarbnik Ryszard Mikulski
 • Członek M.Basaj
 • członek B.Przychodzeń

Zmiany w zarządzie i komisji rewizyjnej w 2010r.

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze odbyło się w dniu w 2010r.
Zmiany w zarządzie.
 • Prezes Andrzej Łuczyński
 • V – ce prezes Ryszard Bałabuch
 • Sekretarz Teresa Bęczkowska
 • Skarbnik Ryszard Mikulski
 • Członek M.Basaj
 • członek B.Przychodzeń
 • Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
 • 1. Z.Dzido
 • 2. A.Wojewoda
 • 3. M.Reda

Zmiany w zarządzie i komisji rewizyjnej w 2012r.

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze odbyło się w dniu 11.12.2012r.
Zmiany w zarządzie.
 • Prezes Andrzej Łuczyński
 • sekretarz Ryszard Bałabuch
 • Skarbnik Ryszard Mikulski
 • Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
 • 1.Teresa Bęczkowska
 • 2. Romuald Zaleski
 • 3. Marek Reda