Pisarze , literaci związani z Dęblinem

Janusz Meissner – „ wspomnienia pilota ” t.1,2,3. ( pseudonim porucznik Herbert ) urodzony 21.01.1901r. w Warszawie. Zmarł w 1978r. Pisarz. W 1919r. ukończył szkołę pilotów, od 1929 – 46 pełnił służbę w lotnictwie. Przed II wojną światową pracował jako instruktor lotniczy w Dęblinie. Autor podręcznika „ nauka pilotażu ”, szeregu opowiadań, powieści i wspomnień. Często akcje powieści umieszczał w Dęblinie np. „ Pilot Gwiaździstego znaku ” – opowieść o pilocie Stanisławie Latwisie „ Szkoła Orląt ”, „ Opowieść pod psem albo pod dwoma ” itp.

Maria Pawlikowska – Jasnorzewska – „ Wiersze ”. Znana poetka. Ur. 24.11.1891r. w Krakowie, zmarła 9.07.1945r. w Manchesterze. Przebywała w latach 30 – tych w Dęblinie, razem ze swoim mężem pilotem. Mieszkała w wilii położonej nad stawem w parku pałacowym. Napisała zbiór wierszy refleksyjno – lirycznych o tematyce lotniczej.

Krystyna Siesicka - urodzona w Dęblinie 22.11.1928r. Ukończyła Studium Dziennikarskie ANP w Warszawie. W okresie okupacji w AK. W latach 1949 – 50 była redaktorem miesięcznika „ Horyzonty Techniki ”. Prozaik autorka kilkunastu książek dla dzieci i młodzieży. m.in. wydała „ Zapałka na zakręcie ” , „ Przez dziurkę do klucza ”.

Kazimierz Sławiński i Medard Konieczny – „ Jaki startują o świcie ”. Kazimierz Sławiński urodzony 7.07.1914r. w Kijowie, zmarł w 1985r. W Dęblinie przebywał od grudnia 1937r. do czerwca 1938r. w Centrum Szklolenia Lotniczego nr 1 w Dęblinie, na kursie obserwatorów dla oficerów lotnictwa. W czasie wojny dostał się do niewoli. Po wojnie w PLL LOT. Wiele lat koresponduje ze „ Skrzydlatą Polską ”. Wydał 32 książki, w większości o tematyce lotniczej.

Arnold Słucki – poeta i publicysta. Bezpośrednio po II wojnie światowej uczy języka polskiego w LO w Dęblinie. Urodzony 15.04.1920r. w Tyszowcach ( woj.lubelskie ). Brał udział w socjalistycznym ruchu młodzieżowym. W czasie II wojny światowej walczył w szeregach Armii Radzieckiej i następnie w 1 Armii WP.

Bogdan Arct - Autor urodzony 27.05.1914r. w Warszawie, syn księgarza – wydawcy. W 1934r. ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Lotnictwa w Dęblinie. W czasie II wojny światowej był pilotem w Anglii. Zmarł w 1973r. Ogółem napisał 43 książki o tematyce lotniczej.

Jan Falkowski – „ Z wiatrem w twarz ”. Autor urodzony w 1912r. w północno – wschodniej części Polski. Szkołę Oficerską ukończył w 1936r. W czasie II wojny światowej w Anglii dowódca słynnego myśliwskiego dywizjonu 303. W książce snuje wspomnienia ze swego dramatycznego, burzliwego życia, z pobytu w szkole oficerskiej. W dalszej części ksiązki relacjonuje swoje przeżycia z kampanii wrześniowej i w czasie wojny w Anglii.

Janusz Kędzierski – „ Z kabiny obserwatora ”. Książka jest pamiętnikiem znanego instruktora lotniczego w Dęblinie w latach 1926 – 1937. Książka jest kopalnią wiedzy o lotnictwie polskim i o Dęblinie. Wspomina lata, kiedy w Dęblinie mieszkała razem z mężem – pilotem znana poetka Maria Pawlikowska – Jasnorzewska. Janusz Kędzierski urodzony w 1903r., zmarł w 1986r. w swej kolejnej książce przypominał mało znane epizody z dziejów polskich skrzydeł od czasów powstania lotnictwa polskiego, po zmagania na frontach II wojny światowej i okres powojennej odbudowy.

Wacław Król – „ Walczyłem pod niebem Francji ”. Urodzony 25.12.1915r. w Sandomierzu, zmarł w Warszawie w 1991r. ukończył Szkołę Lotnictwa w Dęblinie w 1937r., pilot myśliwski, uczestnik wojny w 1939r., wojny we Francji i Anglii, dowódca eskadry w dywizjonie 302 poznańskim i innych. Wykonał 420 lotów bojowych. Po wojnie 1957 – 1971 ) pułkownik WP. Napisał m.in. : „ W dywizjonie poznańskim ”, „ Mój Spitfire WXL ”, „ Lotnicy spod znaku poznańskiego Kruka ”, „ Pod niebem Tunezji ”.

Andrzej PRZEDPEŁSKI – doktor nauk humanistycznych. Historyk i publicysta lotniczy. Autor cenionych książek i licznych artykułów drukowanych zarówno w periodykach naukowych jak też w prasie krajowej i lokalnej, głównie z zakresu historii lotnictwa wojskowego oraz problematyki regionalnej.

W 1997 r. opublikował pierwszą w Polsce książkę ujmującą całą historię polskiego lotnictwa wojskowego pt.: „Lotnictwo Wojska Polskiego 1918 – 1996”. Dwa lata później poprawiona i uzupełniona ukazała się powtórnie pod tytułem „80 lat polskiego lotnictwa wojskowego”. W 2001 roku wydał „Lotnictwo w myśli wojskowej II Rzeczypospolitej”. W 2003 roku wraz z gen. broni pil. Jerzym Gotowałą napisał książkę pt.: „100 lotników stulecia”, którą oprócz wydania polskiego doczekała się również licznych tłumaczeń.

Autor haseł specjalistycznych w „Polskim słowniczku biograficznym” wydawanym przez Polską Akademię Nauk i Polską Akademię Umiejętności (Warszawa – Kraków 2004, t. XL III/ 1 zeszyt 176).

Obok historii lotnictwa zajmował się również – choć w znacznie mniejszym zakresie – publicystyką regionalną. Wraz z Andrzejem Łuczyńskim wydał przewodniki turystyczno – krajoznawcze: „Dęblin” (1998 r.) oraz „Dęblin i okolice” (2005r.). Współautor okolicznościowego wydawnictwa z okazji 50 – lecia miasta „Dęblin wczoraj i dziś” (2006r.)