TABLICE Z BRAMY LUBELSKIEJ ( Twierdza carska – cytadela )

Płyta włoska


Tablice w latach 90 -tych umieszczone w bramie Lubelskiej Twierdzy Dęblin. Tablica pamiątkowa tzw „ włoska „ Poświęcona jest jeńcom włoskim więzionym i pomordowanym w Stalagu 307 zlokalizowanym w Twierdzy podczas II wojny światowej. Fundatorem tablicy są kombatanci włoskiej organizacji GUISCO. Przywieźli oni tablicę i uroczyście odsłonili we wrześniu 1993 roku.

Romuald Traugut
Tablica pamiątkowa Romualda Traugutta

Druga tablica poświęcona została pamięci Romualda Traugutta, który służył w Twierdzy w armii carskiej ( późniejszy dyktator powstania styczniowego ) . Wykonawcą tablicy był płk Adam Cenkiel. Odsłonięcie nastąpiło na początku lat 90 – tych.

Tablica ku czci żołnierzy SGO „ Polesie „

Trzecia tablica poświęcona jest pamięci żołnierzy SGO „ Polesie ”, którzy byli w Twierdzy Dęblin przez 2 – 3 dni jeńcami w październiku 1939 r. Fundatorami tablicy było Stowarzyszenie Pamięci Czynu Bojowego Kleeberczyków. Tablicę wykonał płk Adam Cenkiel. Uroczystego odsłonięcia w dniu 27 października 1995 roku dokonał w imieniu Kleeberczyków mjr rez. Zenon Wolski, a w imieniu Wojska Polskiego dowódca Jednostki Wojskowej 3248 płk dypl. Ryszard Szpak.

Płyta upamiętniająca gen.bryg Bolesława Freja

Czwarta tablica poświęcona Dowódcy Obozu Warownego Dęblin w latach 1921 - 1927 gen.bryg Bolesławowi Frejowi.Tworzył podwaliny polskości w Dęblinie po osiągnięciu niepodległości.Odsłonięcia w dniu 5 września 2011 r dokonał w imieniu Lokalnej Organizacji Turystycznej "Powiśle" prezes Stowarzyszenia ppłk rez Andrzej Łuczyński.

gen.Bolesław Frej

Płyta upamiętniająca żołnierzy 1 Armii WP w walkach nad Wisłą w 1944 r.

Piąta tablica poświęcona żołnierzom 1 Armii WP poległym , rannym i zaginionym w działach nad Wisła w 1944 r.Odsłonięcia w dniu 3 sierpnia 2014 r odsłonięto płyte. ufundowana przez Lokalnej Organizacji Turystycznej "Powiśle"

1 Armia WP