Tablica ku czci pomordowanych nauczycieli

Miejsce : Ściana budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego przy ul. 1 Maja Data odsłonięcia : 19.11.1960r. Fundator : uczniowie i nauczyciele

Płyta nauczycieli

Tablica z czarnego granitu na której widnieje napis : „ Ku czci nauczycieli, którzy oddali swe życie Ojczyźnie w walce z okupantem ”.

  • Janina Tyszkiewicz
  • Edward Ślusarz
  • Antoni Osiak
  • Michał Kwieciński

W kronice Szkoły pod tymi nazwiskami umieszczono następujące notki :

Janina Tyszkiewicz – nauczycielka SP nr1 w Dęblinie, hufcowa miejscowych drużyn harcerskich. Uwięziona na Zamku Lubelskim przez hitlerowców wraz ze swoją przyboczną Z. Pietrzakówną, została stracona w sierpniu 1940 r. za działalność z młodzieżą w organizacji harcerskiej .

Antoni Osiak – nauczyciel SP nr 2, członek organizacji podziemnej, oficer Związku Walki Zbrojnej. Zamordowany na Zamku w Lublinie 15.05.1941r.

Michał Kwieciński – nauczyciel SP nr 1. Wzorowy nauczyciel i patriota. Zginął na Zamku Lubelskim 15.05.1941r.

Edward Ślusarz – członek Związku Walki Zbrojnej, nauczyciel SP nr1. Wzorowy nauczyciel, patriota zginął na Zamku Lubelskim 15.05.1941 r

Wspólne dążenie nauczycieli do odzyskania wolności i niepodległości Ojczyzny, wielki patriotyzm i to, że wszyscy zginęli z rąk okupanta sprawiło, że ich nazwiska znalazły się na jednej tablicy