Płyta pamiątkowa ku czci Józefa Piłsudskiego

Miejsce – umieszczona na skwerze na rogu ul. Niepodległości i ul. Kockiej
Fundator : Związek Rezerwistów w Dęblinie
Odsłonięcie – maj 1937 r

Józef Piłsudski

Płytę tę ufundowano dla uczczenia pobytu w dniach 13 - 16.08.1920 roku marszałka Józefa Piłsudskiego w domu w Dęblinie ( dziś nieistniejący ) w przeddzień decydującego zwycięstwa nad Rosją . Tablicę umieszczono w roku 1937 na budynku poczty, zburzonym w 1944 r . Po wojnie przechowywana przez mieszkańców min Ignacego Majewskiego, aby w 1989 r zostać ponownie odsłoniętą w 71 rocznicę odzyskania niepodległości .