Płyta Augusta Sochackiego

August Sochacki

Dzięki staraniom doktora Augusta Sochackiego w 1909 roku powstało Towarzystwo Muzyczno-Dramatyczne.