Pomnik poświęcony poległym żołnierzom 15 PP „ Wilków ”

Miejsce – ul. Podchorążych Fundator – kadra i żołnierze 15 pp „ Wilków „

Pomnik 15 PP

Z inicjatywy dowódcy pułku ppłk Kamińskiego w dniu 3 września 1923 r. w obecności prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego poświęcono kamień węgielny pod pomnik 15 PP „ Wilków ”. Budowano go ze składek kadry i żołnierzy służby zasadniczej. Pomnik z granitowych bloków w formie 4 – ro graniastego słupa o średnicy poziomej ok. 2 metrów i wysokości 10 metrów . Zakończony z wierzchu orłem z rozpostartymi do lotu skrzydłami. W obecności Szefa Sztabu Głównego gen. Dyw. Stanisława Hallera ( przedstawiciel prezydenta RP ) odsłonięto pomnik w dniu 5 września 1925 r. Zniszczony pomnik odbudowano w 1998 r.

Napis na pomniku brzmiał :
Bohaterom 15 PP „ Wilków ”
Poległym 1918 – 1920
Towarzysze Broni – 1924

Pomnik zniszczono w czasie II wojny światowej. Pozostał sam cokół na którym umieszczono w 1989 r dwie tablice : jedną o treści identycznej z pierwowzorem z 1925 r( patrz wyżej ) i tablicę o treści:

Żołnierzom
15 pułku piechoty
Wilków
Poległym w walce
O niepodległość Polski
W latach 1792 – 1945

15 pułk piechoty nazwę „ Wilków” otrzymał w Ogolicach 3 lipca 1920 r od dowódcy pułku mjr Bolesława Zaleskiego , którą dowódca nadał na pamiątkę zażartych walk , nieustępliwej postawy w obronie , brawury w natarciu, hartu ducha i wiary w ostateczne zwycięstwo oręża polskiego nad wojskiem rosyjskim. Dowódca pułku ogłaszając to w rozkazie wezwał wszystkich żołnierzy „ do chwalebnych czynów i do godnego bronienia tego miana wszędzie i zawsze w imię wzniosłego hasła pułku „ Honor i Ojczyzna „