Pomnik w hołdzie pogrzebanym żołnierzom poległym w I wojnie światowej i lotnikom poległym w katastrofach lotniczych 1914 – 1939

Miejsce – teren Wojskowe zakłady Lotnicze
Fundator – Urząd Miejski w Dęblinie i NSZZ “ Solidarność “ przy WZL

Pomnik

Pomnik ma kształt prostopadłościanu. Wykonany z bloku kamiennego wydobytego z dna Wisły. Na górnej podstawie umieszczonych jest 30 krzyży. Projekt pomnika wykonał art. plast Wojciech Zomer. 23.10.1993r. nastąpiło uroczyste jego odsłonięcie oraz poświęcenie.