Regionalne wydawnictwa krajoznawczo – historyczne

 1. „ Historia 15 PP " Wilków" - zespół: Józef Luciński, Franciszek Pyrka, Stanisław Przybyszewski, okładka Marek Luciński . wyd. Towarzystwo Przyjaciół Dęblina . rok wyd. 1986 r – nakład wyczerpany
 2. „ Twierdza Dęblin"" - autor : Stanisław Marian Przybyszewski, szkice: Marian. L. Garbacz . wyd. Towarzystwo Przyjaciół Dęblina . rok wyd. 1987 r – nakład wyczerpany
 3. „ Twierdza Dęblin"" - folder– autor : Zbigniew Conkała, Sławomir Sulowski, zdjęcai Waldemar Dercz . wyd. Jednostka Wojskowa 1174 w Dęblinie . rok wyd. 1992 r – nakład wyczerpany
 4. „ Dęblin” – autor : Andrzej Łuczyński , Andrzej Przedpełski . wyd. Biuro Turystyki Szkolnej w Dęblinie . rok wyd. 1998 r – nakład wyczerpany
 5. „ Twierdza Dęblin” – autor : Jerzy Trzaskowski . Wyd. Towarzystwo Przyjaciół Dęblina 2000 r . Nakład wyczerpany
 6. „ Balonna- międzynarodowy cmentarz wojenny w Dębline 1915 – 1937” – autor Zbigniew Fijałkowski . wyd. Towarzystwo Przyjaciół Dęblina .rok wyd. 2001 – nakład wyczerpany
 7. „ Wiersze wybrane” – autor Zofia Plewko . Wyd. Towarzystwo Przyjaciół Dęblina, rok wyd 2002 – nakład wyczerpany
 8. „Gen.bryg.Bolesław Frey – dowódca obozu warownego Dęblin 1921 – 1927” autor Zbigniew Fijałkowski, Ewa Skrzypiec , wyd. Towarzystwo Przyjaciół Dęblina , rok wyd 2003 – nakład wyczerpany
 9. „Konfederacja Gołąbska” – autor – Stanisław Śmich , wyd. Towarzystwo Przyjaciół Dęblina , rok wyd. 2003 – nakład wyczerpany
 10. „ Dęblin w grafice” – autor Marcin „ Iperyt” Przydatek ( zestaw grafik czarno- białych ) wyd. Lokalna Organizacja Turystyczna „ Powiśle” , rok wyd. 2004 – nakład wyczerpany
 11. „ Dęblin i okolice” autor : Andrzej Łuczyński, Andrzej Przedpełski , wyd. Biuro Turystyki Szkolnej w Dęblinie , rok wyd. 2005 – nakład wyczerpany
 12. „ Miasto Dęblin- mapa turystyczno – krajoznawcza , wyd . Lokalna Organizacja Turystyczna „ Powiśle” , rok wyd. 2006
 13. „ Dęblin – wczoraj i dziś” – materiały z konferencji historycznej , wyd. Urząd Miasta Dęblin , rok wyd. 2006 r – nakład wyczerpany
 14. „ Kazimierski Park Krajobrazowy – Szlakiem Walki i Męczeństwa” – autor Aleksander Lewtak , wyd. Lokalna Organizacja Turystyczna „Powiśle” rok wyd. 2007 – nakład wyczerpany
 15. „ Powiat rycki – wypisy z dziejów , Miasta i miejscowości powiatu ryckiego” – druk 04.2009 autor Andrzej Łuczyński i Zbigniew Lipski , wyd. Biuro Turystyki Szkolnej w Dęblinie
 16. „ Dęblińscy sprawiedliwi” – druk 2009 autor Bożena Chicińska, Małgorzata Iwaniec , wyd. Towarzystwo przyjaciół Dęblina
 17. „Rezydencje magnackie i dwory szlacheckie Lubelszczyzny” - 4 tomy – druk 01.2010- 02.2011 autor Andrzej Łuczyński , wyd. Biuro Turystyki Szkolnej w Dęblinie- nakład wyczerpany, można wysłac ksero
 18. „Dęblin i okolice w pierwszych dniach II wojny światowej” - druk 2010r. autor Zespół Redakcyjny , wyd. Towarzystwo Przyjaciół Dęblina
 19. „Kuchnia regionalne Dęblina i okolic” - druk 2010r. autor Zespół Redakcyjny , wyd. Towarzystwo Przyjaciół Dęblina
 20. „Lotnicze refleksje” - druk 2011r. autor Andrzej Przedpełski , wyd. Towarzystwo Przyjaciół Dęblina
 21. „Lokomotywownia Dęblin” - druk 2013r. autor Jacek Rutkowski , wyd. Towarzystwo Przyjaciół Dęblina
 22. „Żołnierze niechciani” - druk 2014r. autor Tadeusz Opieka , wyd. Tadeusz Opieka cena 24,99 zł
 23. „Kalendarium Dęblina” - druk 2014r. autor Grażyna Szczepeńska , wyd. Towarzystwo przyjaciół Dęblina cena 24,99 zł
 24. „Rozwój i zagłada społeczności żydowskiej w Dęblinie w latach 1837-1947” -Niemiecki obóz pracy przymusowej dla Żydów " Bauleitung der Luftwaffe" na ulicy Balonnej "" druk 2015r. autor Małgorzata Iwaniec i Tadeusz Opieka , wyd. Tadeusz Opieka
 25. „Groby masowe” - Tajemnice Twierdzy Dęblin, Cmentarze i miejsca pochówków, druk 2017r. autor Tadeusz Opieka , wyd. Towarzystwo przyjaciół Dęblina cena 19,00 zł
 26. „Z przeszłości Dęblina” - druk 2018r. autor Grażyna Szczepańska, Jerzy Zydek , wyd. Towarzystwo przyjaciół Dęblina cena 30,00 zł
 27. „Mapa krajoznawcza Dęblina” - druk 2018r. autor Andrzej Łuczyński, wyd. Biuro Turystyki Szkolnej cena 10,00 zł