Sala tradycji Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

Sala tradycji

Salę tradycji otwarto w 1976 r. Gromadzone i udostępniane są zbiory pamiątek związanych z historią i dniem dzisiejszym Szkoły Lotniczej . Na planszach umieszczono nazwiska wszystkich prymusów i komendantów szkoły. Są historyczne sztandary szkoły i jednostek podległych WSOSP. W gablotach są pamiątki, odznaki , medale otrzymane przez szkołę od organizacji, osób prywatnych z kraju i z zagranicy. Bardzo ciekawie prezentuje się podświetlana makieta lotniska w Dęblinie oraz ubiory i uzbrojenie lotnicze.

Sala tradycji jest udostępniona do zwiedzania.