Seniorzy Lotnictwa

Spotkanie po latach przed pomnikiem Bohaterskich Lotnikow Dęblińskiej Szkoły Orląt lotników promocji 1959 w OSL - 4 Dęblin i OSL- 5 Radom w 50 tą rocznice promocji.

19 - 20.03.2009r - Dęblin - miejsce Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

Członkowie Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP rozpoczęłi akcje zbierania pieniędzy na odnowienie grobu - pomnika ppłka J. Hryniewicza na Cmentarzu Komunalnym w Dęblinie Na spotkaniu 50 lecia zebrano 1900 zł.

Seniorzy

Dotyczas darowizny wnieśli :

 1. B.H. Sych,
 2. M. Wilczyński,
 3. oraz członkowie Stow.Sen.Lot.Wojsk.RP:
 4. Z Grzeszczyk,
 5. R.Glinka,
 6. H Owczarek,
 7. B Galoch,
 8. J Krupka,
 9. S Krowicki,
 10. J Wójtowicz,
 11. Z.Mularski,
 12. Z Zdrojewski,
 13. R Mazurkiewicz,
 14. J Tarczoń,
 15. R Skalski
 16. H.Skirgajło
 17. A.Kalinowski
 18. Komenda, kadra , podchorążowie WSOSP w Dęblinie
 19. Pracownicy cywilni WSOSP w Dęblinie
 20. K Kobryń,
 21. K Jach,
 22. Kadra i pracownicy cywilni 4Skrzydła Lotnictwa Szkolnego
 23. A Majewski
 24. L.Szargut
 25. S.Młodawski
 26. K.Kowalczyk
 27. M Kiczyński

Zebraliśmy już na odnowę pomnika 5000 zł , możemy przystąpic do wyboru projektu oraz wybrać odpowiedniego wykonawcę. ZAPRASZAMY NA UROCZYSTOŚCI ODSŁONIĘCIA NOWEGO POMNIKA NA CMENTARZU KOMUNALNYM na 1.09.2009r. O GODZ 17.00.Składki zbiera - i wszystkim ofiarodawcom dziękuję Zbigniew Swoboda tel 081 880 03 05
Nowa tablica na grób ppłk J.Hryniewicza ma być wykonana z czarnego granitu.
Projekt nowej tablicy grobu wykonała Beata Wiak za co serdecznie dziękujemy


Nowa tablica na grobie ppłk J.Hryniewicza

„Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć tracą życie”

/C.K. Norwid/

 

 

APEL

do ludzi lotnictwa, miłośników lotnictwa, do ludzi dobrej woli.

 

Na cmentarzu komunalnym w Dęblinie znajduje się kilkanaście opuszczonych, zaniedbanych, często zdewastowanych nagrobków żołnierzy Lotnictwa Polskiego, którzy pełnili służbę – w różnych okresach czasu – w Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie.

Aby zapobiec dalszej dewastacji tych nagrobków członkowie Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej podjęli akcję „RATUJMY GROBY LOTNIKÓW”.

Zamiarem członków stowarzyszenia było zlikwidowanie opuszczonych i zaniedbanych grobów (zgodnie z Ustawą z 31.01.1950r. art. 7 pkt) a w to miejsce stworzenie wspólnej mogiły z wyszczególnieniem danych o zmarłych. Powyższa inicjatywa uzyskała wsparcie ze strony środowiska wojskowego, byłych wojskowych i władz samorządowych miasta. Niestety po umieszczeniu w dniu Święta Zmarłych na grobach stosownej informacji niektórzy niedoinformowani zarówno mieszkańcy miasta jak i dziennikarze lokalnych mediów zareagowali oburzeniem.

Ponieważ „głos ludu jest głosem Boga”, a społeczność lokalną należy konsolidować a nie dzielić postanowiono odstąpić od likwidacji grobów a:

* Wystąpić do Rady Miasta o zwolnienie z opłat i przekazanie ich do dyspozycji Stowarzyszenia; (jest pozytywna decyzja).

* Zebrać i opracować bliższe dane o pochowanych lotnikach (wykonane).

* Wspólnie z władzami miasta i administratorem cmentarza ustalić zakres prac renowacyjnych.

* Zbierać fundusze na prace renowacyjne.

* Odrestaurowane groby przekazać pod stałą opiekę jednostkom wojskowym, szkołom i innym organizacjom społecznym.

Współpracując z naszym Stowarzyszeniem Towarzystwo Przyjaciół Dęblina udostępniło konto na gromadzenie środków finansowych dlatego też zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich oddziałów SSLWRP, ludzi dobrej woli, ludzi lotnictwa i miłośników lotnictwa o wsparcie naszych działań na rzecz akcji „RATUJMY GROBY LOTNIKÓW”.

Wpłat można dokonywać na konto Towarzystwa Przyjaciół Dęblina – Bank PKO S.A. o/Dęblin. Konto – 31 1240 2858 1111 0010 0583 1543 z dopiskiem – renowacja grobów.

 

Dęblin, 14.09.2010r.

 

PREZES

ODDZIAŁU DĘBLIŃSKIEGO

 

Płk w st. spocz. pil. mgr Jerzy BAZYLUK

 

 

 KWESTA

W okresie" Święta zmarłych" podchorążowie WSOSP i uczniowie OLL kwestowali na Cmentarzu komunalnym w Dęblinie na fundusz "Ratujmy Groby lotników"-zebrano 2008zł.
Organizatorzy z Oddziału Dęblińskiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, dziękują Społeczeństwu miasta Dęblina za ofiarność i.finansowe wsparcie naszej inicjatywy.
Podamy na stronie internetowej w jaki sposób wykorzystaliśmy te pieniążki.
Zbigniew Swoboda

W ramach Akcji,Ratujmy groby lotników. na cmentarzu komunalnym w Dęblinie dokonaliśmy renowacji grobu st.sierż. Wacława Gewis z 15 PP Wilków.polecamy Grób Waszej opiece. Zbigniew Swoboda tel 81 880 03 05