VOTUM LOTNIKÓW

Miejsce – WSOSP - hall Oddziału Kształcenia
Fundator - mjr pil. nawig. Adam Szajdzicki i jego siostra Helena

Votum lotnków

Tablicę tę poświęcono czci poległych lotników polskich okresu międzywojennego i Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie. Tablicę ufundowali i dostarczyli do WOSL w 1993 r. mjr. pil. nawig. Adam Szajdzicki i jego siostra Helena. Przedstawia symbolicznie przedwojenną i wojenną strukturę lotnictwa polskiego ( dywizjony, pułki, szkoły ). Jak cenna jest to pamiątka świadczy fakt, że istnieje oryginał, który 10.09.1978 r. został ofiarowany klasztorowi na Jasnej Górze podczas VI Pielgrzymki Kombatantów Polski Walczącej i zrobiono 4 odlewy, które znalazły swoje miejsce w amerykańskiej Częstochowie, w kościele św. Anny w Warszawie, w muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie oraz w WSOSP w Dęblinie. Warto zwrócić uwagę na symbolikę „ Votum Lotników ”. Otóż na przedmieściu Londynu koło lotniska Northolt stoi pomnik, a na jego szczycie orzeł z rozwiniętymi skrzydłami i szykuje się do startu. Napis na pomniku głosi : „ POLEGŁYM LOTNIKOM POLSKIM ”, „ In The Memory Of The Fallen Polish Airmen ”. Na tylnej ścianie pomnika są słowa : „ I have faught a good fight, i have finished my course, i have keep the faith ”., które w wolnym tłumaczeniu znalazły się na „ Votum Lotników ” : „ Walczyłem o dobrą sprawę w walce wytrwałem do końca, dochowałem wiary ”. Na odlewie „ Votum Lotników ” na środkowym miejscu na górze znajduje się Wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej, taki sam jak na sztandarze PSP przekazanym na początku września 1992 r. Pod wizerunkiem widnieje orzełek z koroną i skrzydłami husarskimi, noszonymi przez lotników w Polsce w 1939 r. następnie we Francji i Wielkiej Brytanii. Poza tym poniżej na sylwetkach samolotów umocowano ich odznaki. Pomysłem i pomocą techniczną podczas prac związanych z Votum Lotników służył mjr Adam Szajdzicki, zaś prace rzeźbiarskie wykonał prof. Leon Machowski, a odlewy wykonali panowie Beer i Matejkowski.