Zespół pałacowo – parkowy Mniszchów

Pałac od parku

Właściciel Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych.

  • Pałac , murowany przed 1747 architekt Antoni Fontana, gruntownie przebudowany 1778 architekt Dominik Merlini, przebudowany ok.1850, spalony 1915 – 1918, odbudowany i adoptowany do potrzeb Szkoły Lotniczej 1924 – 1927, architekt Antoni Dygat, zniszczony 1939 – 1945, odbudowany 1950 r. W pałacu mieści się Klub Garnizonowy WSOSP. Mimo upływu lat zespół pałacowo – parkowy utrzymał walory XVIII wiecznego stylu i znajduje się pod kontrolą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
  • park 1779, proj. Jan Chrystian Schuch, przekształcony po 1790, proj. Dionizy McClair i ok. 1920 proj. Franciszek Szanior
  • oficyna - obecnie hotel garnizonowy, murowany ok.1850, przebudowany lata 20, XX w.
  • oficyna - obecnie internat garnizonowy , murowany ok.1850, przebudowany lata 20, XX w.
  • 10 willi oficerskich i dom komendanta , murowane , lata 20 – te XX w.

W/w obiekty są turystycznie dostępne ponieważ znajdują się poza terenem jednostki wojskowej. Obiekty niudostępnione do zwiedzania( teren jednostki wojskowej )

  • kordegarda, murowana 1770, przebudowana XIX w.
  • dom ogrodnika , murowany , koniec XVIII w.
  • komenda szkoły, murowana lata 20, XX w.
  • budynek portu lotniczego, murowany 1926r.
  • wieża spadochroniarska ,murowano – żelazna z 1920 r.