Zarządy Koła nr 17 Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych przy Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Zorganizowano pierwsze zebranie w dniu 11.03.1981r. żołnierzy, którego inicjatorami byli:
 • gen. bryg. pil. Józef Kowalski – Komendant WOSL
 • płk Zenon Chojecki – przedstawiciel WKU Puławy
 • płk rez Piotr Życki
 • ppłk Wiktor Warenica
 • ppłk rez Marian Staniszewski
 • ppłk rez Bolesław Łuczyński
 • ppor rez Jan Wacior
Na zebraniu obecnych było 86 żołnierzy rezerwy. Wstąpiło do koła 68 osób.
Na zebraniu w dniu 07.04.1981r. przystąpiło 37 członków i wybrano

I Zarząd Koła nr 17 ZBŻZ.

Zostali wybrani:
 • Prezes ppłk Piotr Życki
 • V – ce prezes ppłk Wiktor Warenica
 • Sekretarz ppłk Marian Staniszewski
 • Skarbnik por Józef Bednarz
 • Członek Zarządu ppłk Zenon Kostka
 • Chor. Edward Hołda
 • Sierż. Sztab. Julian Czop
 • Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
 • 1. Ppłk Bolesław Łuczyński
 • 2. Ppłk Władysław Szymańczak
 • 3. Sierż. Sztab. Leszek Pawłowski

II Kadencja Koła ZBZŻ odbytego zebrania w dniu 24.02.1985r.

Wybrano:
 • Prezes st. Chor. Sztab. Kazimierz Zwoliński
 • V – ce prezes ppłk Kazimierz Wielgosz
 • Sekretarz sierż. Sztab. Julian Czop
 • Skarbnik ppłk Wiktor Warenica
 • Członek Zarządu st. Sierż. Sztab. Stanisław Grzegorczyk
 • Ppłk Tadeusz Gajewski
 • Ppłk Zdzisław Nowak
 • oraz Komisja Rewizyjna w składzie:
 • ppłk Mirosław Nawrocki
 • ppłk Piotr Życki
 • por Lucjan Jarzyna

III Kadencja Koła nr 17 ZBZŻ wybrano na zebraniu w dniu 12.01.1989r.

 • Prezes Koła st. Chor. Sztab. Kazimierz Zwoliński
 • V – ce prezes ppłk Wiktor Warenica
 • Sekretarz sierż. Sztab. Julian Czop
 • Skarbnik ppłk Jan Kołodziej
 • Członek Zarządu ppłk Zenon Paszkowski
 • Ppłk Zdzisław Kłys
 • Chor. Jan Kowal
 • Do Komisji Rewizyjnej wybrano w składzie:
 • Mjr Ludwik Orzeszko
 • Ppłk Grzegorz Wojtasik
 • Chor. Tadeusz Dragan

IV Kadencja Koła nr 17 ZBZŻ i ORWP na zebraniu sprawozdawczym wybrano w dniu 04.03.1993r.

 • Prezes ppłk Jan Kołodziej
 • V – ce prezes ppłk Zdzisław Kłys
 • Sekretarz st. chor. Władysław Bielecki
 • Skarbnik st. chor. Witold Gołąbek
 • Członek Zarządu st. Sierż. Sztab. Julian Czop
 • oraz Komisja rewizyjna w składzie:
 • ppłk Czesław Sikora
 • st. Chor. Tadeusz Babut
 • chor. Jan Kowal

V Kadencja Koła nr 17 ZBZŻ na zebraniu sprawozdawczym wybrano władze koła na następną kadencję V w dniu 11.02.97r.

 • Prezes ppłk Jan Bazyluk
 • V – ce prezes ppłk Jan Kołodziej
 • Sekretarz st. Chor. Mirosław Błażejczyk
 • Skarbnik st. Chor. Józef Dyś
 • Członkowie Zarządu st. Chor. Sztab. Kazimierz Kokoszka
 • Ppłk Zenon Paszkowski
 • Komisja Rewizyjna w składzie:
 • St. chor. Władysław Bielecki
 • Kpt. Henryk Smoleń
 • St. chor. Sztab. Henryk Wójcik

VI Kadencja Koła nr 17 ZBZŻ I ORWP przy WOSSP Dęblin

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze dn. 11.12.2000r. Na kolejną kadencję wybrano zarząd.
 • Prezes ppłk Waldemar Romanowski
 • V – ce prezes mjr Stefan Rubaj
 • Sekretarz chor. Sztab. Antoni Skarulis
 • Skarbnik st. Sierż. Sztab. Kazimierz Grochowski
 • Członek Zarządu st. Chor. Sztab. Mirosław Błażejczyk
 • oraz komisję rewizyjną w składzie:
 • chor. Sztab. Bogusław Wójcik
 • st. chor. Sztab. Henryk Wójcik
 • st. chor. Edward Makowiecki

VII Kadencja Koła nr 17 ZBZŻ I ORWP przy WOSSP.

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze odbyło się w dniu 18.02.2005r.
Na kolejną kadencję wybrano Zarząd.
 • Prezes ppłk Waldemar Romanowski
 • V – ce prezes chor. sztab. Władysław Diakon
 • Sekretarz Pani Teresa Kluś
 • Skarbnik st. Sierż. Kazimierz Filiks
 • Członek Zarządu st. chor. sztab. Mirosław Błażejczyk
 • oraz Komisja Rewizyjna w składzie:
 • mjr Stefan Rubaj
 • st. sierż. Kazimierz Grochowski
 • sierż. Sztab. Julian Czop

VIII Kadencja Koła nr 17 ZBZŻ i ORWP przy WOSSP Dęblin.

Zwołano zebranie w dniu 11.09.2008r. jako nadzwyczajne i wybrano Zarząd.
 • Prezes – st. chor. sztab. Mirosław Błażejczyk
 • Sekretarz – mjr Stefan Rubaj
 • Skarbnik -ppłk Tadeusz Piątek
 • Komisja Rewizyjna:
 • Władysław Bielecki
 • Julian Czop
 • Kazimierz Grochowski

IX Kadencja Koła nr 17 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze odbyło się w dniu 24.01.2012 r.w Papadu w Dęblinie
Na kolejną kadencję wybrano nowe władze - Zarząd i Komisję Rewizyjną.
 • Prezes - st.chor. sztab Mirosław Błażejczyk
 • Sekretarz - ppłk Andrzej Łuczyński
 • Skarbnik - sierż. sztab. Krzysztof Kuźma
 • Komisja Rewizyjna w składzie:
 • Przewodniczący - kpt Jerzy Świątkowski
 • z-ca - st.chor Marian Pieprzowski
 • członek - st.chor. sztab. Sylwester Czerski